LỌC GIÓ BUSCH 0532000005

(0 đánh giá)

0532000005

BUSCH - EU

6 tháng

Dimensions (A) Outer Diameter 65 mm (C) Largest Inner Ø 38 mm (H) Total Height 70 mm (FLOW) Permissible Flow 34 m3/h (WEIGHT) Product Net Weight 0.09 Kg

DÙNG CHO BƠM BUSCH MODEL:

Busch Seco SD 1025 C
Busch Seco SV 1025 C
Busch Seco SD 1040 C
Busch Seco SV 1040 C
Busch Seco SV 1040
Busch R5 / RA / RC 0021 B
Busch R5 / RA / RC 0010 B
Busch R5 / RA / RC 0010 C
Busch R5 / RA / RC 0010 D
Busch R5 / RA / RC 0012 B
Busch R5 / RA / RC 0012
Busch R5 / RA / RC 0016 B
Busch R5 / RA / RC 0016 C
Busch R5 / RA / RC 0016 D
Busch R5 / RA / RC 0018 D
Busch R5 / RA / RC 0020 D
Busch R5 / RA / RC 0021
Busch R5 / RA / RC 0025 B
Busch R5 / RA / RC 0025 C
Busch R5 / RA / RC 0025
Busch R5 / RA / RC 0040 B
Busch R5 / RA / RC 0040 C
Busch R5 / RA / RC 0040 E
Busch R5 / RA / RC 0040

 

LỌC GIÓ BƠM HÚT CHÂN KHÔNG BUSCH
BUSCH 0532000002
BUSCH 0532000003
BUSCH 0532000004
BUSCH 0532000005
BUSCH 0532000006
BUSCH 0532000007
BUSCH 0532000008
BUSCH 0532000011
BUSCH 0532000013
BUSCH 0532000015
BUSCH 0532000017
BUSCH 0532000019
BUSCH 0532000022
BUSCH 0532000025
BUSCH 0532000031
BUSCH 0532000032
BUSCH 0532000033
BUSCH 0532000034
BUSCH 0532000905
BUSCH 0532107987
BUSCH 0532109747
BUSCH 0532119814
BUSCH 0532121861
BUSCH 0532121862
BUSCH 0532121863
BUSCH 0532121864
BUSCH 0532121865
BUSCH 0532133019
BUSCH 0532133020
BUSCH 0532133021
BUSCH 0532133593
BUSCH 0532500008
BUSCH 0532500045
BUSCH 0532500046
BUSCH 0532500047
BUSCH 0532500080
BUSCH 0532500081
BUSCH 0532505411
BUSCH 0532516239

 

LỌC GIÓ 0532000002
LỌC GIÓ 0532000003
LỌC GIÓ 0532000004
LỌC GIÓ 0532000005
LỌC GIÓ 0532000006
LỌC GIÓ 0532000007
LỌC GIÓ 0532000008
LỌC GIÓ 0532000011
LỌC GIÓ 0532000013
LỌC GIÓ 0532000015
LỌC GIÓ 0532000017
LỌC GIÓ 0532000019
LỌC GIÓ 0532000022
LỌC GIÓ 0532000025
LỌC GIÓ 0532000031
LỌC GIÓ 0532000032
LỌC GIÓ 0532000033
LỌC GIÓ 0532000034
LỌC GIÓ 0532000905
LỌC GIÓ 0532107987
LỌC GIÓ 0532109747
LỌC GIÓ 0532119814
LỌC GIÓ 0532121861
LỌC GIÓ 0532121862
LỌC GIÓ 0532121863
LỌC GIÓ 0532121864
LỌC GIÓ 0532121865
LỌC GIÓ 0532133019
LỌC GIÓ 0532133020
LỌC GIÓ 0532133021
LỌC GIÓ 0532133593
LỌC GIÓ 0532500008
LỌC GIÓ 0532500045
LỌC GIÓ 0532500046
LỌC GIÓ 0532500047
LỌC GIÓ 0532500080
LỌC GIÓ 0532500081
LỌC GIÓ 0532505411
LỌC GIÓ 0532516239

 

LỌC GIÓ BUSCH 0532000002
LỌC GIÓ BUSCH 0532000003
LỌC GIÓ BUSCH 0532000004
LỌC GIÓ BUSCH 0532000005
LỌC GIÓ BUSCH 0532000006
LỌC GIÓ BUSCH 0532000007
LỌC GIÓ BUSCH 0532000008
LỌC GIÓ BUSCH 0532000011
LỌC GIÓ BUSCH 0532000013
LỌC GIÓ BUSCH 0532000015
LỌC GIÓ BUSCH 0532000017
LỌC GIÓ BUSCH 0532000019
LỌC GIÓ BUSCH 0532000022
LỌC GIÓ BUSCH 0532000025
LỌC GIÓ BUSCH 0532000031
LỌC GIÓ BUSCH 0532000032
LỌC GIÓ BUSCH 0532000033
LỌC GIÓ BUSCH 0532000034
LỌC GIÓ BUSCH 0532000905
LỌC GIÓ BUSCH 0532107987
LỌC GIÓ BUSCH 0532109747
LỌC GIÓ BUSCH 0532119814
LỌC GIÓ BUSCH 0532121861
LỌC GIÓ BUSCH 0532121862
LỌC GIÓ BUSCH 0532121863
LỌC GIÓ BUSCH 0532121864
LỌC GIÓ BUSCH 0532121865
LỌC GIÓ BUSCH 0532133019
LỌC GIÓ BUSCH 0532133020
LỌC GIÓ BUSCH 0532133021
LỌC GIÓ BUSCH 0532133593
LỌC GIÓ BUSCH 0532500008
LỌC GIÓ BUSCH 0532500045
LỌC GIÓ BUSCH 0532500046
LỌC GIÓ BUSCH 0532500047
LỌC GIÓ BUSCH 0532500080
LỌC GIÓ BUSCH 0532500081
LỌC GIÓ BUSCH 0532505411
LỌC GIÓ BUSCH 0532516239

 

BUSCH AIR FILTER PART NUMBER
AIR FILTER 0532000002
AIR FILTER 0532000003
AIR FILTER 0532000004
AIR FILTER 0532000005
AIR FILTER 0532000006
AIR FILTER 0532000007
AIR FILTER 0532000008
AIR FILTER 0532000011
AIR FILTER 0532000013
AIR FILTER 0532000015
AIR FILTER 0532000017
AIR FILTER 0532000019
AIR FILTER 0532000022
AIR FILTER 0532000025
AIR FILTER 0532000031
AIR FILTER 0532000032
AIR FILTER 0532000033
AIR FILTER 0532000034
AIR FILTER 0532000905
AIR FILTER 0532107987
AIR FILTER 0532109747
AIR FILTER 0532119814
AIR FILTER 0532121861
AIR FILTER 0532121862
AIR FILTER 0532121863
AIR FILTER 0532121864
AIR FILTER 0532121865
AIR FILTER 0532133019
AIR FILTER 0532133020
AIR FILTER 0532133021
AIR FILTER 0532133593
AIR FILTER 0532500008
AIR FILTER 0532500045
AIR FILTER 0532500046
AIR FILTER 0532500047
AIR FILTER 0532500080
AIR FILTER 0532500081
AIR FILTER 0532505411
AIR FILTER 0532516239

 

BUSCH AIR FILTER 0532000002
BUSCH AIR FILTER 0532000003
BUSCH AIR FILTER 0532000004
BUSCH AIR FILTER 0532000005
BUSCH AIR FILTER 0532000006
BUSCH AIR FILTER 0532000007
BUSCH AIR FILTER 0532000008
BUSCH AIR FILTER 0532000011
BUSCH AIR FILTER 0532000013
BUSCH AIR FILTER 0532000015
BUSCH AIR FILTER 0532000017
BUSCH AIR FILTER 0532000019
BUSCH AIR FILTER 0532000022
BUSCH AIR FILTER 0532000025
BUSCH AIR FILTER 0532000031
BUSCH AIR FILTER 0532000032
BUSCH AIR FILTER 0532000033
BUSCH AIR FILTER 0532000034
BUSCH AIR FILTER 0532000905
BUSCH AIR FILTER 0532107987
BUSCH AIR FILTER 0532109747
BUSCH AIR FILTER 0532119814
BUSCH AIR FILTER 0532121861
BUSCH AIR FILTER 0532121862
BUSCH AIR FILTER 0532121863
BUSCH AIR FILTER 0532121864
BUSCH AIR FILTER 0532121865
BUSCH AIR FILTER 0532133019
BUSCH AIR FILTER 0532133020
BUSCH AIR FILTER 0532133021
BUSCH AIR FILTER 0532133593
BUSCH AIR FILTER 0532500008
BUSCH AIR FILTER 0532500045
BUSCH AIR FILTER 0532500046
BUSCH AIR FILTER 0532500047
BUSCH AIR FILTER 0532500080
BUSCH AIR FILTER 0532500081
BUSCH AIR FILTER 0532505411
BUSCH AIR FILTER 0532516239

 

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ
Địa chỉ: Số 17/7/12, Đường 5, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hotline: Ms Ái 0985 843 778
Email: thao.hoang@minhphuco.vn - thuyai@minhphuco.vn 
Website: www.thietbikhinenkorea.com 

Đánh giá sản phẩm

Bình chọn sản phẩm:

Sản phẩm cùng loại

BUSCH AIR FILTER 0532000031

BUSCH AIR FILTER 0532000031

Call: 0985-843-778
LỌC GIÓ BUSCH 0532000004

LỌC GIÓ BUSCH 0532000004

Call: 0985-843-778
BUSCH AIR FILTER 0532000013

BUSCH AIR FILTER 0532000013

Call: 0985-843-778
AIR FILTER 0532000008

AIR FILTER 0532000008

Call: 0985-843-778
LỌC GIÓ BUSCH 0532000905

LỌC GIÓ BUSCH 0532000905

Call: 0985-843-778
BUSCH AIR FILTER 0532000034

BUSCH AIR FILTER 0532000034

Call: 0985-843-778
LỌC GIÓ BUSCH 0532000017

LỌC GIÓ BUSCH 0532000017

Call: 0985-843-778
BUSCH AIR FILTER 0532133021

BUSCH AIR FILTER 0532133021

Call: 0985-843-778
LỌC GIÓ 0532121861

LỌC GIÓ 0532121861

Call: 0985-843-778
LỌC GIÓ 0532500008

LỌC GIÓ 0532500008

Call: 0985-843-778
BUSCH 0532133021

BUSCH 0532133021

Call: 0985-843-778
LỌC GIÓ BUSCH 0532-000-002

LỌC GIÓ BUSCH 0532-000-002

Call: 0985-843-778
BUSCH 0532121864

BUSCH 0532121864

Call: 0985-843-778
AIR FILTER 0532500080

AIR FILTER 0532500080

Call: 0985-843-778
LỌC GIÓ 0532000033

LỌC GIÓ 0532000033

Call: 0985-843-778
BUSCH AIR FILTER 0532516239

BUSCH AIR FILTER 0532516239

Call: 0985-843-778
LỌC GIÓ BUSCH 0532121864

LỌC GIÓ BUSCH 0532121864

Call: 0985-843-778
AIR FILTER 0532000022

AIR FILTER 0532000022

Call: 0985-843-778
AIR FILTER 0532000017

AIR FILTER 0532000017

Call: 0985-843-778
LỌC GIÓ 0532121862

LỌC GIÓ 0532121862

Call: 0985-843-778

Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Phòng Kinh Doanh

Phòng Kinh Doanh

Mr. Thao 0985-459-559

Mr. Thao 0985-459-559

Ms. Ái 0985-843-778

Ms. Ái 0985-843-778

Thống kê

  • Đang online 22
  • Hôm nay 5,665
  • Hôm qua 2,397
  • Trong tuần 5,665
  • Trong tháng 5,665
  • Tổng cộng 2,774,609

Quảng cáo 1

Top

   (0)