Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Phòng Kinh Doanh

Phòng Kinh Doanh

Ms.Thúy 0985-843-778

Ms.Thúy 0985-843-778

Ms. Ái 0985-843-778

Ms. Ái 0985-843-778

Thống kê

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0

PHỤ TÙNG BƠM WONCHANG

mỗi trang
BỘ KITS

BỘ KITS

-KITS -INLET AIR FILTERS -COUPLINGS -GAGES & SWITCHES -PULLEYS -REGULATOR - PRESSURE VACUUM
Call: 0985-843-778
WOVP SERIES KIT

WOVP SERIES KIT

-KITS -INLET AIR FILTERS -COUPLINGS -GAGES & SWITCHES -PULLEYS -REGULATOR - PRESSURE VACUUM
Call: 0985-843-778
Bộ Kit,Gasket kit,Maint kit

Bộ Kit,Gasket kit,Maint kit

-KITS -INLET AIR FILTERS -COUPLINGS -GAGES & SWITCHES -PULLEYS -REGULATOR - PRESSURE VACUUM
Call: 0985-843-778
KHỚP NỐI CAO SU BƠM WONCHANG 200

KHỚP NỐI CAO SU BƠM WONCHANG 200

-KITS -INLET AIR FILTERS -COUPLINGS -GAGES & SWITCHES -PULLEYS -REGULATOR - PRESSURE VACUUM
Call: 0985-843-778
BỘ LỌC KHI ĐẦU VÀO BƠM WONCHANG

BỘ LỌC KHI ĐẦU VÀO BƠM WONCHANG

-KITS -INLET AIR FILTERS -COUPLINGS -GAGES & SWITCHES -PULLEYS -REGULATOR - PRESSURE VACUUM
Call: 0985-843-778
CHECK VALVES

CHECK VALVES

-KITS -INLET AIR FILTERS -COUPLINGS -GAGES & SWITCHES -PULLEYS -REGULATOR,PRESSURE VACUUM -CHECK VALVES
Call: 0985-843-778
REGULATOR, PRESSURE VACUUM

REGULATOR, PRESSURE VACUUM

-KITS -INLET AIR FILTERS -COUPLINGS -GAGES & SWITCHES -PULLEYS -REGULATOR - PRESSURE VACUUM
Call: 0985-843-778
PULLEYS

PULLEYS

-KITS -INLET AIR FILTERS -COUPLINGS -GAGES & SWITCHES -PULLEYS -REGULATOR - PRESSURE VACUUM
Call: 0985-843-778
COUPLINGS

COUPLINGS

-KITS -INLET AIR FILTERS -COUPLINGS -GAGES & SWITCHES -PULLEYS -REGULATOR - PRESSURE VACUUM
Call: 0985-843-778
INLET AIR FILTERS

INLET AIR FILTERS

-KITS -INLET AIR FILTERS -COUPLINGS -GAGES & SWITCHES -PULLEYS -REGULATOR - PRESSURE VACUUM
Call: 0985-843-778
GAGES & SWITCHES

GAGES & SWITCHES

-KITS -INLET AIR FILTERS -COUPLINGS -GAGES & SWITCHES -PULLEYS -REGULATOR - PRESSURE VACUUM
Call: 0985-843-778
BỘ KITS BƠM WONCHANG

BỘ KITS BƠM WONCHANG

-KITS -INLET AIR FILTERS -COUPLINGS -GAGES & SWITCHES -PULLEYS -REGULATOR - PRESSURE VACUUM
Call: 0985-843-778
CÁNH GẠT BƠM WONCHANG 230 x 58 x 8

CÁNH GẠT BƠM WONCHANG 230 x 58 x 8

Dimensions (B) Lenght 230 mm (D) Width 58 mm (H) Total Height 8 mm Dùng cho bơm chân không Wonchang WVS-10, WBS-100B
Call: 0985-843-778
CÁNH GẠT BƠM WONCHANG 162 x 54 x 7

CÁNH GẠT BƠM WONCHANG 162 x 54 x 7

Dimensions (B) Lenght 162 mm (D) Width 54 mm (H) Total Height 7 mm Dùng cho bơm chân không Wonchang WVS-9, WBS-90B
Call: 0985-843-778
CÁNH GẠT BƠM WONCHANG 147 x 48 x 6

CÁNH GẠT BƠM WONCHANG 147 x 48 x 6

Dimensions (B) Lenght 147 mm (D) Width 48 mm (H) Total Height 6 mm Dùng cho bơm chân không Wonchang WVS-8, WBS-80A,B
Call: 0985-843-778
CÁNH GẠT BƠM WONCHANG 120 x 43 x 5

CÁNH GẠT BƠM WONCHANG 120 x 43 x 5

Dimensions (B) Lenght 120 mm (D) Width 43 mm (H) Total Height 5 mm Dùng cho bơm chân không Wonchang WVS-6, WBS-60A
Call: 0985-843-778
CÁNH GẠT BƠM WONCHANG 95 x 42 x 5

CÁNH GẠT BƠM WONCHANG 95 x 42 x 5

Dimensions (B) Lenght 95 mm (D) Width 42 mm (H) Total Height 5 mm Dùng cho bơm chân không Wonchang WVS-5, WBS-50A
Call: 0985-843-778
CÁNH GẠT BƠM WONCHANG 66 x 36 x 4

CÁNH GẠT BƠM WONCHANG 66 x 36 x 4

Dimensions (B) Lenght 66 mm (D) Width 36 mm (H) Total Height 4 mm Dùng cho bơm chân không Wonchang WVS-3, WBS-30A
Call: 0985-843-778
CÁNH GẠT BƠM WONCHANG 240 x 50 x 3.80

CÁNH GẠT BƠM WONCHANG 240 x 50 x 3.80

Dimensions (B) Lenght 240 mm (D) Width 50 mm (H) Total Height 3.80 mm Dùng cho bơm chân không Wonchang WOVP-430
Call: 0985-843-778
CÁNH GẠT BƠM WONCHANG 160 x 52 x 5.85

CÁNH GẠT BƠM WONCHANG 160 x 52 x 5.85

Dimensions (B) Lenght 160 mm (D) Width 52 mm (H) Total Height 5.85 mm Dùng cho bơm chân không Wonchang WOVP-350
Call: 0985-843-778
CÁNH GẠT BƠM WONCHANG 180 x 50 x 3.80

CÁNH GẠT BƠM WONCHANG 180 x 50 x 3.80

Dimensions (B) Lenght 180 mm (D) Width 50 mm (H) Total Height 3.80 mm Dùng cho bơm chân không Wonchang WOVP-320
Call: 0985-843-778
CÁNH GẠT BƠM WONCHANG 160 x 40 x 3.85

CÁNH GẠT BƠM WONCHANG 160 x 40 x 3.85

Dimensions (B) Lenght 160 mm (D) Width 40 mm (H) Total Height 3.85 mm Dùng cho bơm chân không Wonchang WOVP-200
Call: 0985-843-778
CÁNH GẠT BƠM WONCHANG 110 x 40 x 3.85

CÁNH GẠT BƠM WONCHANG 110 x 40 x 3.85

Dimensions (B) Lenght 110 mm (D) Width 40 mm (H) Total Height 3.85 mm Dùng cho bơm chân không Wonchang WOVP-130
Call: 0985-843-778
CÁNH GẠT BƠM WONCHANG 160 x 30 x 3.85

CÁNH GẠT BƠM WONCHANG 160 x 30 x 3.85

Dimensions (B) Lenght 160 mm (D) Width 30 mm (H) Total Height 3.85 mm Dùng cho bơm chân không Wonchang WOVP-090
Call: 0985-843-778
CÁNH GẠT BƠM WONCHANG 140 x 30 x 3.85

CÁNH GẠT BƠM WONCHANG 140 x 30 x 3.85

Dimensions (B) Lenght 140 mm (D) Width 30 mm (H) Total Height 3.85 mm Dùng cho bơm chân không Wonchang WOVP-060
Call: 0985-843-778
CÁNH GẠT BƠM WONCHANG 110 x 30 x 3.85

CÁNH GẠT BƠM WONCHANG 110 x 30 x 3.85

Dimensions (B) Lenght 110 mm (D) Width 30 mm (H) Total Height 3.85 mm Dùng cho bơm chân không Wonchang WOVP-060
Call: 0985-843-778
CÁNH GẠT BƠM WONCHANG 70 x 17.8 x 3.80

CÁNH GẠT BƠM WONCHANG 70 x 17.8 x 3.80

Dimensions (B) Lenght 70 mm (D) Width 17.8 mm (H) Total Height 3.80 mm Dùng cho bơm chân không Wonchang WOVP-020/040
Call: 0985-843-778
CÁNH GẠT BƠM WONCHANG 100 x 17.8 x 3.80

CÁNH GẠT BƠM WONCHANG 100 x 17.8 x 3.80

Dimensions (B) Lenght 100 mm (D) Width 17.8 mm (H) Total Height 3.80 mm Dùng cho bơm chân không Wonchang WOVP-030
Call: 0985-843-778
WONCHANG 260 x 183 x 193

WONCHANG 260 x 183 x 193

Kích thước (A) Đường kính ngoài: 260 mm (C) Đường kính trong: 183 mm (H) Tổng chiều cao: 193 mm
Call: 0985-843-778
WONCHANG 212 x 145 x 164

WONCHANG 212 x 145 x 164

Kích thước (A) Đường kính ngoài: 212 mm (C) Đường kính trong: 145 mm (H) Tổng chiều cao: 164 mm
Call: 0985-843-778
WONCHANG 150 x 88 x 215

WONCHANG 150 x 88 x 215

Kích thước (A) Đường kính ngoài: 150 mm (C) Đường kính trong: 88 mm (H) Tổng chiều cao: 215 mm
Call: 0985-843-778
WONCHANG 125 x 66 X 125

WONCHANG 125 x 66 X 125

Kích thước (A) Đường kính ngoài: 125 mm (C) Đường kính trong: 66 mm (H) Tổng chiều cao: 125 mm
Call: 0985-843-778
WONCHANG 100 x 60 x 70

WONCHANG 100 x 60 x 70

Kích thước (A) Đường kính ngoài: 100 mm (C) Đường kính trong: 60 mm (H) Tổng chiều cao: 70 mm
Call: 0985-843-778
WONCHANG 64 x 40 x 69

WONCHANG 64 x 40 x 69

Kích thước (A) Đường kính ngoài: 64 mm (C) Đường kính trong: 40 mm (H) Tổng chiều cao: 69 mm
Call: 0985-843-778
WONCHANG 90 x 50 x 123

WONCHANG 90 x 50 x 123

Kích thước (A) Đường kính ngoài: 90 mm (C) Đường kính trong: 50 mm (H) Tổng chiều cao: 123 mm
Call: 0985-843-778
WONCHANG 60 x 30 x 115

WONCHANG 60 x 30 x 115

Kích thước (A) Đường kính ngoài: 60 mm (C) Đường kính trong: 30 mm (H) Tổng chiều cao: 115 mm
Call: 0985-843-778

Top

   (0)