Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Phòng Kinh Doanh

Phòng Kinh Doanh

Ms.Thúy 0985-843-778

Ms.Thúy 0985-843-778

Ms. Ái 0985-843-778

Ms. Ái 0985-843-778

Thống kê

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0

LỌC BƠM HÚT CHÂN KHÔNG BECKER

mỗi trang
LỌC DẦU BECKER 90970900000

LỌC DẦU BECKER 90970900000

Dimensions (A) Outer Diameter 93 mm (H) Total Height 95 mm (FLOW) Permissible Flow 1.2 m3/h (O) UNF 3/4 inch (VALVES) Valves By-Pass 2,5 bar & drain 0,12 bar (INCLUDING) Including Max. 14 bar
Call: 0985-843-778
LỌC TÁCH DẦU BECKER 965409-00000

LỌC TÁCH DẦU BECKER 965409-00000

KÍCH THƯỚC: (A) ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI: 100 (MM) (C) ĐƯỜNG KÍNH TRONG LỚN NHẤT: Ø 67 (MM) (E) ĐƯỜNG KÍNH TRONG NHỎ NHẤT: Ø 56 (MM) (H) TỔNG CHIỀU CAO: 251 (MM)
Call: 0985-843-778
LỌC TÁCH DẦU BECKER 965416-00000

LỌC TÁCH DẦU BECKER 965416-00000

KÍCH THƯỚC: (A) ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI: 100 (MM) (C) ĐƯỜNG KÍNH TRONG LỚN NHẤT: Ø 70 (MM) (E) ĐƯỜNG KÍNH TRONG NHỎ NHẤT: Ø 7 (MM) (H) TỔNG CHIỀU CAO: 255 (MM)
Call: 0985-843-778
LỌC TÁCH DẦU BECKER 965415-00000

LỌC TÁCH DẦU BECKER 965415-00000

KÍCH THƯỚC: (A) ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI: 102 (MM) (C) ĐƯỜNG KÍNH TRONG LỚN NHẤT: Ø 62 (MM) (E) ĐƯỜNG KÍNH TRONG NHỎ NHẤT: Ø 6 (MM) (H) TỔNG CHIỀU CAO: 298 (MM)
Call: 0985-843-778
LỌC TÁCH DẦU BECKER 965411-00000

LỌC TÁCH DẦU BECKER 965411-00000

KÍCH THƯỚC: (A) ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI: 123 (MM) (C) ĐƯỜNG KÍNH TRONG LỚN NHẤT: Ø 88 (MM) (E) ĐƯỜNG KÍNH TRONG NHỎ NHẤT: Ø 88 (MM) (H) TỔNG CHIỀU CAO: 630 (MM)
Call: 0985-843-778
LỌC TÁCH DẦU BECKER 965414-00000

LỌC TÁCH DẦU BECKER 965414-00000

KÍCH THƯỚC: (A) ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI: 65 (MM) (C) ĐƯỜNG KÍNH TRONG LỚN NHẤT: Ø 43 (MM) (E) ĐƯỜNG KÍNH TRONG NHỎ NHẤT: Ø 43 (MM) (H) TỔNG CHIỀU CAO: 140 (MM)
Call: 0985-843-778
LỌC TÁCH DẦU BECKER 965413-00000

LỌC TÁCH DẦU BECKER 965413-00000

KÍCH THƯỚC: (A) ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI: 65 (MM) (C) ĐƯỜNG KÍNH TRONG LỚN NHẤT: Ø 43 (MM) (E) ĐƯỜNG KÍNH TRONG NHỎ NHẤT: Ø 43 (MM) (H) TỔNG CHIỀU CAO: 100 (MM)
Call: 0985-843-778
LỌC TÁCH DẦU BECKER 965412-00000

LỌC TÁCH DẦU BECKER 965412-00000

KÍCH THƯỚC: (A) ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI: 100 (MM) (C) ĐƯỜNG KÍNH TRONG LỚN NHẤT: Ø 55 (MM) (E) ĐƯỜNG KÍNH TRONG NHỎ NHẤT: Ø 67 (MM) (H) TỔNG CHIỀU CAO: 293 (MM)
Call: 0985-843-778
LỌC TÁCH DẦU BECKER 965410-00000

LỌC TÁCH DẦU BECKER 965410-00000

KÍCH THƯỚC: (A) ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI: 123 (MM) (C) ĐƯỜNG KÍNH TRONG LỚN NHẤT: Ø 88 (MM) (E) ĐƯỜNG KÍNH TRONG NHỎ NHẤT: Ø 88 (MM) (H) TỔNG CHIỀU CAO: 460 (MM)
Call: 0985-843-778
LỌC TÁCH DẦU BECKER 965406

LỌC TÁCH DẦU BECKER 965406

Dimensions (A) Outer Diameter 35 mm (H) Total Height 66 mm (WEIGHT) Product Net Weight 0.05 Kg (J) Male BSP / G 3/8 Inch (O-RING) O-ring 3
Call: 0985-843-778
LỌC TÁCH DẦU BECKER 065401

LỌC TÁCH DẦU BECKER 065401

Dimensions (A) Outer Diameter 70 mm (C) Largest Inner Ø 40 mm (E) Smallest Inner Ø 40 mm (H) Total Height 93 mm (FLOW) Permissible Flow 0.7 m3/h (WEIGHT) Product Net Weight 0.14 Kg (GASKET) Gasket 2+2
Call: 0985-843-778
LỌC TÁCH DẦU BECKER 965403

LỌC TÁCH DẦU BECKER 965403

Dimensions (A) Outer Diameter 108 mm (C) Largest Inner Ø 73 mm (E) Smallest Inner Ø 73 mm (H) Total Height 285 mm (FLOW) Permissible Flow 2.8 m3/h (WEIGHT) Product Net Weight 0.63 Kg (GASKET) Gasket 6+6
Call: 0985-843-778
LỌC TÁCH DẦU BECKER 965402

LỌC TÁCH DẦU BECKER 965402

Dimensions (A) Outer Diameter 108 mm (C) Largest Inner Ø 73 mm (E) Smallest Inner Ø 73 mm (H) Total Height 220 mm (FLOW) Permissible Flow 2.2 m3/h (WEIGHT) Product Net Weight 0.5 Kg (GASKET) Gasket 6+6
Call: 0985-843-778
LỌC TÁCH DẦU BECKER 965404

LỌC TÁCH DẦU BECKER 965404

Dimensions (A) Outer Diameter 65 mm (C) Largest Inner Ø 43 mm (H) Total Height 100 mm (WEIGHT) Product Net Weight 0.12 Kg (GASKET) Gasket 3
Call: 0985-843-778
LỌC DẦU BECKER 76530205

LỌC DẦU BECKER 76530205

Dimensions (A) Outer Diameter 93 mm (H) Total Height 95 mm (FLOW) Permissible Flow 1.2 m3/h (O) UNF 3/4 inch (VALVES) Valves By-Pass 2,5 bar & drain 0,12 bar (INCLUDING) Including Max. 14 bar
Call: 0985-843-778
LỌC DẦU BECKER 90970431200

LỌC DẦU BECKER 90970431200

Dimensions (A) Outer Diameter 93 mm (H) Total Height 95 mm (FLOW) Permissible Flow 1.2 m3/h (O) UNF 3/4 inch (VALVES) Valves By-Pass 2,5 bar & drain 0,12 bar (INCLUDING) Including Max. 14 bar
Call: 0985-843-778
LỌC DẦU BECKER 76530105

LỌC DẦU BECKER 76530105

Dimensions (A) Outer Diameter 74 mm (E) Smallest Inner Ø 17 mm (F) Largest Diameter 78 mm (H) Total Height 76 mm (WEIGHT) Product Net Weight 0.29 Kg (O) UNF 3/4 inch (GASKET) Gasket 5
Call: 0985-843-778
BECKER 901507

BECKER 901507

Dimensions
Call: 0985-843-778
BECKER 905730

BECKER 905730

Dimensions
Call: 0985-843-778
BECKER 907537

BECKER 907537

Dimensions
Call: 0985-843-778
BECKER 909502

BECKER 909502

Dimensions
Call: 0985-843-778
BECKER 909503

BECKER 909503

Dimensions
Call: 0985-843-778
BECKER 909505

BECKER 909505

Dimensions
Call: 0985-843-778
BECKER 909506

BECKER 909506

Dimensions
Call: 0985-843-778
BECKER 909507

BECKER 909507

Dimensions
Call: 0985-843-778
BECKER 909508

BECKER 909508

Dimensions
Call: 0985-843-778
BECKER 909509

BECKER 909509

Dimensions
Call: 0985-843-778
BECKER 909510

BECKER 909510

Dimensions
Call: 0985-843-778
BECKER 909512

BECKER 909512

Dimensions
Call: 0985-843-778
BECKER 909514

BECKER 909514

Dimensions
Call: 0985-843-778
BECKER 909515

BECKER 909515

Dimensions
Call: 0985-843-778
BECKER 909516

BECKER 909516

Dimensions
Call: 0985-843-778
BECKER 909517

BECKER 909517

Dimensions
Call: 0985-843-778
BECKER 909518

BECKER 909518

Dimensions
Call: 0985-843-778
BECKER 909519

BECKER 909519

Dimensions
Call: 0985-843-778
BECKER 909520

BECKER 909520

Dimensions
Call: 0985-843-778

Top

   (0)