LỌC DẦU BƠM LEYBOLD

mỗi trang
LỌC DẦU LEYBOLD 71405318

LỌC DẦU LEYBOLD 71405318

Kích Thước (A) Đường kính ngoài 91 mm (H) Tổng chiều cao 171 mm (WEIGHT) Trọng lượng 0.61 Kg (O) UNF 1 inch (GASKET) Gasket 6

Call: 0985-843-778
LỌC DẦU LEYBOLD 71420980

LỌC DẦU LEYBOLD 71420980

Kích Thước (A) Đường kính ngoài 73 mm (H) Tổng chiều cao 85 mm (WEIGHT) Trọng lượng 0.26 Kg (O) UNF 3/4 inch (GASKET) Gasket 5

Call: 0985-843-778
LỌC DẦU LEYBOLD 71214598

LỌC DẦU LEYBOLD 71214598

Kích Thước (A) Đường kính ngoài 108 mm (H) Tổng chiều cao 227 mm

Call: 0985-843-778
LỌC DẦU LEYBOLD 71213158

LỌC DẦU LEYBOLD 71213158

Kích Thước (A) Đường kính ngoài 93 mm (H) Tổng chiều cao 114 mm (O) UNF 3/4 inch

Call: 0985-843-778
LỌC DẦU LEYBOLD 71212718

LỌC DẦU LEYBOLD 71212718

Kích Thước (A) Đường kính ngoài 93 mm (H) Tổng chiều cao 44 mm (FLOW) Lưu lượng 1.2 m3/h (O) UNF 3/4 inch (VALVES) Valves By-Pass 2,5 bar & drain 0,12 bar (INCLUDING) Including Max. 14 bar

Call: 0985-843-778
LỌC DẦU LEYBOLD 71018850

LỌC DẦU LEYBOLD 71018850

Kích Thước (A) Đường kính ngoài 93 mm (H) Tổng chiều cao 44 mm (O) UNF 3/4 inch

Call: 0985-843-778
LỌC DẦU LEYBOLD 20011424

LỌC DẦU LEYBOLD 20011424

Kích Thước (A) Đường kính ngoài 93 mm (H) Tổng chiều cao 210 mm (WEIGHT) Trọng lượng 0.75 Kg (O) UNF 1 inch (GASKET) Gasket 6

Call: 0985-843-778
LỌC DẦU LEYBOLD 20009161

LỌC DẦU LEYBOLD 20009161

Kích Thước (A) Đường kính ngoài 93 mm (H) Tổng chiều cao 142 mm (O) UNF 1 inch

Call: 0985-843-778
LỌC DẦU LEYBOLD 20009066

LỌC DẦU LEYBOLD 20009066

Kích Thước (A) Đường kính ngoài 73 mm (H) Tổng chiều cao 85 mm (WEIGHT) Trọng lượng 0.26 Kg (O) UNF 3/4 inch (GASKET) Gasket 5

Call: 0985-843-778
LEYBOLD SV500

LEYBOLD SV500

Kích Thước (A) Đường kính ngoài 91 mm (H) Tổng chiều cao 171 mm (WEIGHT) Trọng lượng 0.61 Kg (O) UNF 1 inch (GASKET) Gasket 6

Call: 0985-843-778
LEYBOLD SV630

LEYBOLD SV630

Kích Thước (A) Đường kính ngoài 91 mm (H) Tổng chiều cao 171 mm (WEIGHT) Trọng lượng 0.61 Kg (O) UNF 1 inch (GASKET) Gasket 6

Call: 0985-843-778
LEYBOLD SV630F

LEYBOLD SV630F

Kích Thước (A) Đường kính ngoài 91 mm (H) Tổng chiều cao 171 mm (WEIGHT) Trọng lượng 0.61 Kg (O) UNF 1 inch (GASKET) Gasket 6

Call: 0985-843-778
LEYBOLD SV750

LEYBOLD SV750

Kích Thước (A) Đường kính ngoài 91 mm (H) Tổng chiều cao 171 mm (WEIGHT) Trọng lượng 0.61 Kg (O) UNF 1 inch (GASKET) Gasket 6

Call: 0985-843-778
LỌC LEYBOLD 71405318

LỌC LEYBOLD 71405318

Kích Thước (A) Đường kính ngoài 91 mm (H) Tổng chiều cao 171 mm (WEIGHT) Trọng lượng 0.61 Kg (O) UNF 1 inch (GASKET) Gasket 6

Call: 0985-843-778
LEYBOLD 71405318

LEYBOLD 71405318

Kích Thước (A) Đường kính ngoài 91 mm (H) Tổng chiều cao 171 mm (WEIGHT) Trọng lượng 0.61 Kg (O) UNF 1 inch (GASKET) Gasket 6

Call: 0985-843-778
LEYBOLD FILTER 71405318

LEYBOLD FILTER 71405318

Kích Thước (A) Đường kính ngoài 91 mm (H) Tổng chiều cao 171 mm (WEIGHT) Trọng lượng 0.61 Kg (O) UNF 1 inch (GASKET) Gasket 6

Call: 0985-843-778
LEYBOLD OIL FILTER 71405318

LEYBOLD OIL FILTER 71405318

Kích Thước (A) Đường kính ngoài 91 mm (H) Tổng chiều cao 171 mm (WEIGHT) Trọng lượng 0.61 Kg (O) UNF 1 inch (GASKET) Gasket 6

Call: 0985-843-778
OIL FILTER 71405318

OIL FILTER 71405318

Kích Thước (A) Đường kính ngoài 91 mm (H) Tổng chiều cao 171 mm (WEIGHT) Trọng lượng 0.61 Kg (O) UNF 1 inch (GASKET) Gasket 6

Call: 0985-843-778
FILTER 71405318

FILTER 71405318

Kích Thước (A) Đường kính ngoài 91 mm (H) Tổng chiều cao 171 mm (WEIGHT) Trọng lượng 0.61 Kg (O) UNF 1 inch (GASKET) Gasket 6

Call: 0985-843-778
VACUUM FILTER 71405318

VACUUM FILTER 71405318

Kích Thước (A) Đường kính ngoài 91 mm (H) Tổng chiều cao 171 mm (WEIGHT) Trọng lượng 0.61 Kg (O) UNF 1 inch (GASKET) Gasket 6

Call: 0985-843-778
VACUUM OIL FILTER 71405318

VACUUM OIL FILTER 71405318

Kích Thước (A) Đường kính ngoài 91 mm (H) Tổng chiều cao 171 mm (WEIGHT) Trọng lượng 0.61 Kg (O) UNF 1 inch (GASKET) Gasket 6

Call: 0985-843-778
LEYBOLD 71405318 OIL FILTER

LEYBOLD 71405318 OIL FILTER

Kích Thước (A) Đường kính ngoài 91 mm (H) Tổng chiều cao 171 mm (WEIGHT) Trọng lượng 0.61 Kg (O) UNF 1 inch (GASKET) Gasket 6

Call: 0985-843-778
LEYBOLD SV65B

LEYBOLD SV65B

Kích Thước (A) Đường kính ngoài 73 mm (H) Tổng chiều cao 85 mm (WEIGHT) Trọng lượng 0.26 Kg (O) UNF 3/4 inch (GASKET) Gasket 5

Call: 0985-843-778
LEYBOLD SV45B

LEYBOLD SV45B

Kích Thước (A) Đường kính ngoài 73 mm (H) Tổng chiều cao 85 mm (WEIGHT) Trọng lượng 0.26 Kg (O) UNF 3/4 inch (GASKET) Gasket 5

Call: 0985-843-778
LEYBOLD SV40B

LEYBOLD SV40B

Kích Thước (A) Đường kính ngoài 73 mm (H) Tổng chiều cao 85 mm (WEIGHT) Trọng lượng 0.26 Kg (O) UNF 3/4 inch (GASKET) Gasket 5

Call: 0985-843-778
LỌC LEYBOLD 71420980

LỌC LEYBOLD 71420980

Kích Thước (A) Đường kính ngoài 73 mm (H) Tổng chiều cao 85 mm (WEIGHT) Trọng lượng 0.26 Kg (O) UNF 3/4 inch (GASKET) Gasket 5

Call: 0985-843-778
LEYBOLD 71420980

LEYBOLD 71420980

Kích Thước (A) Đường kính ngoài 73 mm (H) Tổng chiều cao 85 mm (WEIGHT) Trọng lượng 0.26 Kg (O) UNF 3/4 inch (GASKET) Gasket 5

Call: 0985-843-778
LEYBOLD FILTER 71420980

LEYBOLD FILTER 71420980

Kích Thước (A) Đường kính ngoài 73 mm (H) Tổng chiều cao 85 mm (WEIGHT) Trọng lượng 0.26 Kg (O) UNF 3/4 inch (GASKET) Gasket 5

Call: 0985-843-778
LEYBOLD OIL FILTER 71420980

LEYBOLD OIL FILTER 71420980

Kích Thước (A) Đường kính ngoài 73 mm (H) Tổng chiều cao 85 mm (WEIGHT) Trọng lượng 0.26 Kg (O) UNF 3/4 inch (GASKET) Gasket 5

Call: 0985-843-778
OIL FILTER 71420980

OIL FILTER 71420980

Kích Thước (A) Đường kính ngoài 73 mm (H) Tổng chiều cao 85 mm (WEIGHT) Trọng lượng 0.26 Kg (O) UNF 3/4 inch (GASKET) Gasket 5

Call: 0985-843-778
FILTER 71420980

FILTER 71420980

Kích Thước (A) Đường kính ngoài 73 mm (H) Tổng chiều cao 85 mm (WEIGHT) Trọng lượng 0.26 Kg (O) UNF 3/4 inch (GASKET) Gasket 5

Call: 0985-843-778
VACUUM FILTER 71420980

VACUUM FILTER 71420980

Kích Thước (A) Đường kính ngoài 73 mm (H) Tổng chiều cao 85 mm (WEIGHT) Trọng lượng 0.26 Kg (O) UNF 3/4 inch (GASKET) Gasket 5

Call: 0985-843-778
VACUUM OIL FILTER 71420980

VACUUM OIL FILTER 71420980

Kích Thước (A) Đường kính ngoài 73 mm (H) Tổng chiều cao 85 mm (WEIGHT) Trọng lượng 0.26 Kg (O) UNF 3/4 inch (GASKET) Gasket 5

Call: 0985-843-778
LEYBOLD 71420980 OIL FILTER

LEYBOLD 71420980 OIL FILTER

Kích Thước (A) Đường kính ngoài 73 mm (H) Tổng chiều cao 85 mm (WEIGHT) Trọng lượng 0.26 Kg (O) UNF 3/4 inch (GASKET) Gasket 5

Call: 0985-843-778
LEYBOLD SV200

LEYBOLD SV200

Kích Thước (A) Đường kính ngoài 108 mm (H) Tổng chiều cao 227 mm

Call: 0985-843-778
LỌC LEYBOLD 71214598

LỌC LEYBOLD 71214598

Kích Thước (A) Đường kính ngoài 108 mm (H) Tổng chiều cao 227 mm

Call: 0985-843-778

Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Phòng Kinh Doanh

Phòng Kinh Doanh

Mr. Thao 0985-459-559

Mr. Thao 0985-459-559

Ms. Ái 0985-843-778

Ms. Ái 0985-843-778

Thống kê

  • Đang online 41
  • Hôm nay 1,310
  • Hôm qua 2,013
  • Trong tuần 3,323
  • Trong tháng 32,581
  • Tổng cộng 854,454

Quảng cáo 1

Top

   (0)