Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Phòng Kinh Doanh

Phòng Kinh Doanh

Ms.Thúy 0985-843-778

Ms.Thúy 0985-843-778

Ms. Ái 0985-843-778

Ms. Ái 0985-843-778

Thống kê

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0

LỌC DẦU BƠM LEYBOLD

mỗi trang
FILTER DẦU 39026013

FILTER DẦU 39026013

FILTER,DEMISTER,S25B,D25B/BCS FILTER,DEMISTER,S25B,D25B/BCS S25B,D25B,D25BCS
Call: 0985-843-778
LỌC DẦU LEYBOLD 71405318

LỌC DẦU LEYBOLD 71405318

Kích Thước (A) Đường kính ngoài 91 mm (H) Tổng chiều cao 171 mm (WEIGHT) Trọng lượng 0.61 Kg (O) UNF 1 inch (GASKET) Gasket 6
Call: 0985-843-778
LỌC DẦU LEYBOLD 71420980

LỌC DẦU LEYBOLD 71420980

Kích Thước (A) Đường kính ngoài 73 mm (H) Tổng chiều cao 85 mm (WEIGHT) Trọng lượng 0.26 Kg (O) UNF 3/4 inch (GASKET) Gasket 5
Call: 0985-843-778
LỌC DẦU LEYBOLD 71214598

LỌC DẦU LEYBOLD 71214598

Kích Thước (A) Đường kính ngoài 108 mm (H) Tổng chiều cao 227 mm
Call: 0985-843-778
LỌC DẦU LEYBOLD 71213158

LỌC DẦU LEYBOLD 71213158

Kích Thước (A) Đường kính ngoài 93 mm (H) Tổng chiều cao 114 mm (O) UNF 3/4 inch
Call: 0985-843-778
LỌC DẦU LEYBOLD 71212718

LỌC DẦU LEYBOLD 71212718

Kích Thước (A) Đường kính ngoài 93 mm (H) Tổng chiều cao 44 mm (FLOW) Lưu lượng 1.2 m3/h (O) UNF 3/4 inch (VALVES) Valves By-Pass 2,5 bar & drain 0,12 bar (INCLUDING) Including Max. 14 bar
Call: 0985-843-778
LỌC DẦU LEYBOLD 71018850

LỌC DẦU LEYBOLD 71018850

Kích Thước (A) Đường kính ngoài 93 mm (H) Tổng chiều cao 44 mm (O) UNF 3/4 inch
Call: 0985-843-778
LỌC DẦU LEYBOLD 20011424

LỌC DẦU LEYBOLD 20011424

Kích Thước (A) Đường kính ngoài 93 mm (H) Tổng chiều cao 210 mm (WEIGHT) Trọng lượng 0.75 Kg (O) UNF 1 inch (GASKET) Gasket 6
Call: 0985-843-778
LỌC DẦU LEYBOLD 20009161

LỌC DẦU LEYBOLD 20009161

Kích Thước (A) Đường kính ngoài 93 mm (H) Tổng chiều cao 142 mm (O) UNF 1 inch
Call: 0985-843-778
LỌC DẦU LEYBOLD 20009066

LỌC DẦU LEYBOLD 20009066

Kích Thước (A) Đường kính ngoài 73 mm (H) Tổng chiều cao 85 mm (WEIGHT) Trọng lượng 0.26 Kg (O) UNF 3/4 inch (GASKET) Gasket 5
Call: 0985-843-778
LEYBOLD SV500

LEYBOLD SV500

Kích Thước (A) Đường kính ngoài 91 mm (H) Tổng chiều cao 171 mm (WEIGHT) Trọng lượng 0.61 Kg (O) UNF 1 inch (GASKET) Gasket 6
Call: 0985-843-778
LEYBOLD SV630

LEYBOLD SV630

Kích Thước (A) Đường kính ngoài 91 mm (H) Tổng chiều cao 171 mm (WEIGHT) Trọng lượng 0.61 Kg (O) UNF 1 inch (GASKET) Gasket 6
Call: 0985-843-778
LEYBOLD SV630F

LEYBOLD SV630F

Kích Thước (A) Đường kính ngoài 91 mm (H) Tổng chiều cao 171 mm (WEIGHT) Trọng lượng 0.61 Kg (O) UNF 1 inch (GASKET) Gasket 6
Call: 0985-843-778
LEYBOLD SV750

LEYBOLD SV750

Kích Thước (A) Đường kính ngoài 91 mm (H) Tổng chiều cao 171 mm (WEIGHT) Trọng lượng 0.61 Kg (O) UNF 1 inch (GASKET) Gasket 6
Call: 0985-843-778
LỌC LEYBOLD 71405318

LỌC LEYBOLD 71405318

Kích Thước (A) Đường kính ngoài 91 mm (H) Tổng chiều cao 171 mm (WEIGHT) Trọng lượng 0.61 Kg (O) UNF 1 inch (GASKET) Gasket 6
Call: 0985-843-778
LEYBOLD 71405318

LEYBOLD 71405318

Kích Thước (A) Đường kính ngoài 91 mm (H) Tổng chiều cao 171 mm (WEIGHT) Trọng lượng 0.61 Kg (O) UNF 1 inch (GASKET) Gasket 6
Call: 0985-843-778
LEYBOLD FILTER 71405318

LEYBOLD FILTER 71405318

Kích Thước (A) Đường kính ngoài 91 mm (H) Tổng chiều cao 171 mm (WEIGHT) Trọng lượng 0.61 Kg (O) UNF 1 inch (GASKET) Gasket 6
Call: 0985-843-778
LEYBOLD OIL FILTER 71405318

LEYBOLD OIL FILTER 71405318

Kích Thước (A) Đường kính ngoài 91 mm (H) Tổng chiều cao 171 mm (WEIGHT) Trọng lượng 0.61 Kg (O) UNF 1 inch (GASKET) Gasket 6
Call: 0985-843-778
OIL FILTER 71405318

OIL FILTER 71405318

Kích Thước (A) Đường kính ngoài 91 mm (H) Tổng chiều cao 171 mm (WEIGHT) Trọng lượng 0.61 Kg (O) UNF 1 inch (GASKET) Gasket 6
Call: 0985-843-778
FILTER 71405318

FILTER 71405318

Kích Thước (A) Đường kính ngoài 91 mm (H) Tổng chiều cao 171 mm (WEIGHT) Trọng lượng 0.61 Kg (O) UNF 1 inch (GASKET) Gasket 6
Call: 0985-843-778
VACUUM FILTER 71405318

VACUUM FILTER 71405318

Kích Thước (A) Đường kính ngoài 91 mm (H) Tổng chiều cao 171 mm (WEIGHT) Trọng lượng 0.61 Kg (O) UNF 1 inch (GASKET) Gasket 6
Call: 0985-843-778
VACUUM OIL FILTER 71405318

VACUUM OIL FILTER 71405318

Kích Thước (A) Đường kính ngoài 91 mm (H) Tổng chiều cao 171 mm (WEIGHT) Trọng lượng 0.61 Kg (O) UNF 1 inch (GASKET) Gasket 6
Call: 0985-843-778
LEYBOLD 71405318 OIL FILTER

LEYBOLD 71405318 OIL FILTER

Kích Thước (A) Đường kính ngoài 91 mm (H) Tổng chiều cao 171 mm (WEIGHT) Trọng lượng 0.61 Kg (O) UNF 1 inch (GASKET) Gasket 6
Call: 0985-843-778
LEYBOLD SV65B

LEYBOLD SV65B

Kích Thước (A) Đường kính ngoài 73 mm (H) Tổng chiều cao 85 mm (WEIGHT) Trọng lượng 0.26 Kg (O) UNF 3/4 inch (GASKET) Gasket 5
Call: 0985-843-778
LEYBOLD SV45B

LEYBOLD SV45B

Kích Thước (A) Đường kính ngoài 73 mm (H) Tổng chiều cao 85 mm (WEIGHT) Trọng lượng 0.26 Kg (O) UNF 3/4 inch (GASKET) Gasket 5
Call: 0985-843-778
LEYBOLD SV40B

LEYBOLD SV40B

Kích Thước (A) Đường kính ngoài 73 mm (H) Tổng chiều cao 85 mm (WEIGHT) Trọng lượng 0.26 Kg (O) UNF 3/4 inch (GASKET) Gasket 5
Call: 0985-843-778
LỌC LEYBOLD 71420980

LỌC LEYBOLD 71420980

Kích Thước (A) Đường kính ngoài 73 mm (H) Tổng chiều cao 85 mm (WEIGHT) Trọng lượng 0.26 Kg (O) UNF 3/4 inch (GASKET) Gasket 5
Call: 0985-843-778
LEYBOLD 71420980

LEYBOLD 71420980

Kích Thước (A) Đường kính ngoài 73 mm (H) Tổng chiều cao 85 mm (WEIGHT) Trọng lượng 0.26 Kg (O) UNF 3/4 inch (GASKET) Gasket 5
Call: 0985-843-778
LEYBOLD FILTER 71420980

LEYBOLD FILTER 71420980

Kích Thước (A) Đường kính ngoài 73 mm (H) Tổng chiều cao 85 mm (WEIGHT) Trọng lượng 0.26 Kg (O) UNF 3/4 inch (GASKET) Gasket 5
Call: 0985-843-778
LEYBOLD OIL FILTER 71420980

LEYBOLD OIL FILTER 71420980

Kích Thước (A) Đường kính ngoài 73 mm (H) Tổng chiều cao 85 mm (WEIGHT) Trọng lượng 0.26 Kg (O) UNF 3/4 inch (GASKET) Gasket 5
Call: 0985-843-778
OIL FILTER 71420980

OIL FILTER 71420980

Kích Thước (A) Đường kính ngoài 73 mm (H) Tổng chiều cao 85 mm (WEIGHT) Trọng lượng 0.26 Kg (O) UNF 3/4 inch (GASKET) Gasket 5
Call: 0985-843-778
FILTER 71420980

FILTER 71420980

Kích Thước (A) Đường kính ngoài 73 mm (H) Tổng chiều cao 85 mm (WEIGHT) Trọng lượng 0.26 Kg (O) UNF 3/4 inch (GASKET) Gasket 5
Call: 0985-843-778
VACUUM FILTER 71420980

VACUUM FILTER 71420980

Kích Thước (A) Đường kính ngoài 73 mm (H) Tổng chiều cao 85 mm (WEIGHT) Trọng lượng 0.26 Kg (O) UNF 3/4 inch (GASKET) Gasket 5
Call: 0985-843-778
VACUUM OIL FILTER 71420980

VACUUM OIL FILTER 71420980

Kích Thước (A) Đường kính ngoài 73 mm (H) Tổng chiều cao 85 mm (WEIGHT) Trọng lượng 0.26 Kg (O) UNF 3/4 inch (GASKET) Gasket 5
Call: 0985-843-778
LEYBOLD 71420980 OIL FILTER

LEYBOLD 71420980 OIL FILTER

Kích Thước (A) Đường kính ngoài 73 mm (H) Tổng chiều cao 85 mm (WEIGHT) Trọng lượng 0.26 Kg (O) UNF 3/4 inch (GASKET) Gasket 5
Call: 0985-843-778
LEYBOLD SV200

LEYBOLD SV200

Kích Thước (A) Đường kính ngoài 108 mm (H) Tổng chiều cao 227 mm
Call: 0985-843-778

Top

   (0)