Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Phòng Kinh Doanh

Phòng Kinh Doanh

Ms.Thúy 0985-843-778

Ms.Thúy 0985-843-778

Ms. Ái 0985-843-778

Ms. Ái 0985-843-778

Thống kê

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0

LỌC TÁCH DẦU BƠM BECKER

mỗi trang
LỌC TÁCH DẦU BECKER 965409-00000

LỌC TÁCH DẦU BECKER 965409-00000

KÍCH THƯỚC: (A) ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI: 100 (MM) (C) ĐƯỜNG KÍNH TRONG LỚN NHẤT: Ø 67 (MM) (E) ĐƯỜNG KÍNH TRONG NHỎ NHẤT: Ø 56 (MM) (H) TỔNG CHIỀU CAO: 251 (MM)
Call: 0985-843-778
LỌC TÁCH DẦU BECKER 965416-00000

LỌC TÁCH DẦU BECKER 965416-00000

KÍCH THƯỚC: (A) ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI: 100 (MM) (C) ĐƯỜNG KÍNH TRONG LỚN NHẤT: Ø 70 (MM) (E) ĐƯỜNG KÍNH TRONG NHỎ NHẤT: Ø 7 (MM) (H) TỔNG CHIỀU CAO: 255 (MM)
Call: 0985-843-778
LỌC TÁCH DẦU BECKER 965415-00000

LỌC TÁCH DẦU BECKER 965415-00000

KÍCH THƯỚC: (A) ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI: 102 (MM) (C) ĐƯỜNG KÍNH TRONG LỚN NHẤT: Ø 62 (MM) (E) ĐƯỜNG KÍNH TRONG NHỎ NHẤT: Ø 6 (MM) (H) TỔNG CHIỀU CAO: 298 (MM)
Call: 0985-843-778
LỌC TÁCH DẦU BECKER 965411-00000

LỌC TÁCH DẦU BECKER 965411-00000

KÍCH THƯỚC: (A) ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI: 123 (MM) (C) ĐƯỜNG KÍNH TRONG LỚN NHẤT: Ø 88 (MM) (E) ĐƯỜNG KÍNH TRONG NHỎ NHẤT: Ø 88 (MM) (H) TỔNG CHIỀU CAO: 630 (MM)
Call: 0985-843-778
LỌC TÁCH DẦU BECKER 965414-00000

LỌC TÁCH DẦU BECKER 965414-00000

KÍCH THƯỚC: (A) ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI: 65 (MM) (C) ĐƯỜNG KÍNH TRONG LỚN NHẤT: Ø 43 (MM) (E) ĐƯỜNG KÍNH TRONG NHỎ NHẤT: Ø 43 (MM) (H) TỔNG CHIỀU CAO: 140 (MM)
Call: 0985-843-778
LỌC TÁCH DẦU BECKER 965413-00000

LỌC TÁCH DẦU BECKER 965413-00000

KÍCH THƯỚC: (A) ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI: 65 (MM) (C) ĐƯỜNG KÍNH TRONG LỚN NHẤT: Ø 43 (MM) (E) ĐƯỜNG KÍNH TRONG NHỎ NHẤT: Ø 43 (MM) (H) TỔNG CHIỀU CAO: 100 (MM)
Call: 0985-843-778
LỌC TÁCH DẦU BECKER 965412-00000

LỌC TÁCH DẦU BECKER 965412-00000

KÍCH THƯỚC: (A) ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI: 100 (MM) (C) ĐƯỜNG KÍNH TRONG LỚN NHẤT: Ø 55 (MM) (E) ĐƯỜNG KÍNH TRONG NHỎ NHẤT: Ø 67 (MM) (H) TỔNG CHIỀU CAO: 293 (MM)
Call: 0985-843-778
LỌC TÁCH DẦU BECKER 965410-00000

LỌC TÁCH DẦU BECKER 965410-00000

KÍCH THƯỚC: (A) ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI: 123 (MM) (C) ĐƯỜNG KÍNH TRONG LỚN NHẤT: Ø 88 (MM) (E) ĐƯỜNG KÍNH TRONG NHỎ NHẤT: Ø 88 (MM) (H) TỔNG CHIỀU CAO: 460 (MM)
Call: 0985-843-778
LỌC TÁCH DẦU BECKER 965406

LỌC TÁCH DẦU BECKER 965406

Dimensions (A) Outer Diameter 35 mm (H) Total Height 66 mm (WEIGHT) Product Net Weight 0.05 Kg (J) Male BSP / G 3/8 Inch (O-RING) O-ring 3
Call: 0985-843-778
LỌC TÁCH DẦU BECKER 065401

LỌC TÁCH DẦU BECKER 065401

Dimensions (A) Outer Diameter 70 mm (C) Largest Inner Ø 40 mm (E) Smallest Inner Ø 40 mm (H) Total Height 93 mm (FLOW) Permissible Flow 0.7 m3/h (WEIGHT) Product Net Weight 0.14 Kg (GASKET) Gasket 2+2
Call: 0985-843-778
LỌC TÁCH DẦU BECKER 965403

LỌC TÁCH DẦU BECKER 965403

Dimensions (A) Outer Diameter 108 mm (C) Largest Inner Ø 73 mm (E) Smallest Inner Ø 73 mm (H) Total Height 285 mm (FLOW) Permissible Flow 2.8 m3/h (WEIGHT) Product Net Weight 0.63 Kg (GASKET) Gasket 6+6
Call: 0985-843-778
LỌC TÁCH DẦU BECKER 965402

LỌC TÁCH DẦU BECKER 965402

Dimensions (A) Outer Diameter 108 mm (C) Largest Inner Ø 73 mm (E) Smallest Inner Ø 73 mm (H) Total Height 220 mm (FLOW) Permissible Flow 2.2 m3/h (WEIGHT) Product Net Weight 0.5 Kg (GASKET) Gasket 6+6
Call: 0985-843-778
LỌC TÁCH DẦU BECKER 965404

LỌC TÁCH DẦU BECKER 965404

Dimensions (A) Outer Diameter 65 mm (C) Largest Inner Ø 43 mm (H) Total Height 100 mm (WEIGHT) Product Net Weight 0.12 Kg (GASKET) Gasket 3
Call: 0985-843-778
BECKER U4.40

BECKER U4.40

KÍCH THƯỚC: (A) ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI: 65 (MM) (C) ĐƯỜNG KÍNH TRONG LỚN NHẤT: Ø 43 (MM) (E) ĐƯỜNG KÍNH TRONG NHỎ NHẤT: Ø 43 (MM) (H) TỔNG CHIỀU CAO: 140 (MM)
Call: 0985-843-778
BECKER 965414

BECKER 965414

KÍCH THƯỚC: (A) ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI: 65 (MM) (C) ĐƯỜNG KÍNH TRONG LỚN NHẤT: Ø 43 (MM) (E) ĐƯỜNG KÍNH TRONG NHỎ NHẤT: Ø 43 (MM) (H) TỔNG CHIỀU CAO: 140 (MM)
Call: 0985-843-778
BECKER FILTER 965414

BECKER FILTER 965414

KÍCH THƯỚC: (A) ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI: 65 (MM) (C) ĐƯỜNG KÍNH TRONG LỚN NHẤT: Ø 43 (MM) (E) ĐƯỜNG KÍNH TRONG NHỎ NHẤT: Ø 43 (MM) (H) TỔNG CHIỀU CAO: 140 (MM)
Call: 0985-843-778
BECKER OIL FILTER 965414

BECKER OIL FILTER 965414

KÍCH THƯỚC: (A) ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI: 65 (MM) (C) ĐƯỜNG KÍNH TRONG LỚN NHẤT: Ø 43 (MM) (E) ĐƯỜNG KÍNH TRONG NHỎ NHẤT: Ø 43 (MM) (H) TỔNG CHIỀU CAO: 140 (MM)
Call: 0985-843-778
BECKER VACUUM FILTER 965414

BECKER VACUUM FILTER 965414

KÍCH THƯỚC: (A) ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI: 65 (MM) (C) ĐƯỜNG KÍNH TRONG LỚN NHẤT: Ø 43 (MM) (E) ĐƯỜNG KÍNH TRONG NHỎ NHẤT: Ø 43 (MM) (H) TỔNG CHIỀU CAO: 140 (MM)
Call: 0985-843-778
FILTER 965414

FILTER 965414

KÍCH THƯỚC: (A) ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI: 65 (MM) (C) ĐƯỜNG KÍNH TRONG LỚN NHẤT: Ø 43 (MM) (E) ĐƯỜNG KÍNH TRONG NHỎ NHẤT: Ø 43 (MM) (H) TỔNG CHIỀU CAO: 140 (MM)
Call: 0985-843-778
VACUUM FILTER 965414

VACUUM FILTER 965414

KÍCH THƯỚC: (A) ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI: 65 (MM) (C) ĐƯỜNG KÍNH TRONG LỚN NHẤT: Ø 43 (MM) (E) ĐƯỜNG KÍNH TRONG NHỎ NHẤT: Ø 43 (MM) (H) TỔNG CHIỀU CAO: 140 (MM)
Call: 0985-843-778
OIL MIST FILTER 965414

OIL MIST FILTER 965414

KÍCH THƯỚC: (A) ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI: 65 (MM) (C) ĐƯỜNG KÍNH TRONG LỚN NHẤT: Ø 43 (MM) (E) ĐƯỜNG KÍNH TRONG NHỎ NHẤT: Ø 43 (MM) (H) TỔNG CHIỀU CAO: 140 (MM)
Call: 0985-843-778
EXHAUST FILTER 965414

EXHAUST FILTER 965414

KÍCH THƯỚC: (A) ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI: 65 (MM) (C) ĐƯỜNG KÍNH TRONG LỚN NHẤT: Ø 43 (MM) (E) ĐƯỜNG KÍNH TRONG NHỎ NHẤT: Ø 43 (MM) (H) TỔNG CHIỀU CAO: 140 (MM)
Call: 0985-843-778
SEPARATOR 965414

SEPARATOR 965414

KÍCH THƯỚC: (A) ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI: 65 (MM) (C) ĐƯỜNG KÍNH TRONG LỚN NHẤT: Ø 43 (MM) (E) ĐƯỜNG KÍNH TRONG NHỎ NHẤT: Ø 43 (MM) (H) TỔNG CHIỀU CAO: 140 (MM)
Call: 0985-843-778
AIR OIL SEPARATOR 965414

AIR OIL SEPARATOR 965414

KÍCH THƯỚC: (A) ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI: 65 (MM) (C) ĐƯỜNG KÍNH TRONG LỚN NHẤT: Ø 43 (MM) (E) ĐƯỜNG KÍNH TRONG NHỎ NHẤT: Ø 43 (MM) (H) TỔNG CHIỀU CAO: 140 (MM)
Call: 0985-843-778
LỌC HƠI DẦU BECKER 965414

LỌC HƠI DẦU BECKER 965414

KÍCH THƯỚC: (A) ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI: 65 (MM) (C) ĐƯỜNG KÍNH TRONG LỚN NHẤT: Ø 43 (MM) (E) ĐƯỜNG KÍNH TRONG NHỎ NHẤT: Ø 43 (MM) (H) TỔNG CHIỀU CAO: 140 (MM)
Call: 0985-843-778
PHÍCH DẦU BECKER 965414

PHÍCH DẦU BECKER 965414

KÍCH THƯỚC: (A) ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI: 65 (MM) (C) ĐƯỜNG KÍNH TRONG LỚN NHẤT: Ø 43 (MM) (E) ĐƯỜNG KÍNH TRONG NHỎ NHẤT: Ø 43 (MM) (H) TỔNG CHIỀU CAO: 140 (MM)
Call: 0985-843-778
LỌC BECKER 965414

LỌC BECKER 965414

KÍCH THƯỚC: (A) ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI: 65 (MM) (C) ĐƯỜNG KÍNH TRONG LỚN NHẤT: Ø 43 (MM) (E) ĐƯỜNG KÍNH TRONG NHỎ NHẤT: Ø 43 (MM) (H) TỔNG CHIỀU CAO: 140 (MM)
Call: 0985-843-778
LỌC DẦU BECKER 965414

LỌC DẦU BECKER 965414

KÍCH THƯỚC: (A) ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI: 65 (MM) (C) ĐƯỜNG KÍNH TRONG LỚN NHẤT: Ø 43 (MM) (E) ĐƯỜNG KÍNH TRONG NHỎ NHẤT: Ø 43 (MM) (H) TỔNG CHIỀU CAO: 140 (MM)
Call: 0985-843-778
LỌC TÁCH 965414

LỌC TÁCH 965414

KÍCH THƯỚC: (A) ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI: 65 (MM) (C) ĐƯỜNG KÍNH TRONG LỚN NHẤT: Ø 43 (MM) (E) ĐƯỜNG KÍNH TRONG NHỎ NHẤT: Ø 43 (MM) (H) TỔNG CHIỀU CAO: 140 (MM)
Call: 0985-843-778
LỌC TÁCH BECKER 965414

LỌC TÁCH BECKER 965414

KÍCH THƯỚC: (A) ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI: 65 (MM) (C) ĐƯỜNG KÍNH TRONG LỚN NHẤT: Ø 43 (MM) (E) ĐƯỜNG KÍNH TRONG NHỎ NHẤT: Ø 43 (MM) (H) TỔNG CHIỀU CAO: 140 (MM)
Call: 0985-843-778
LỌC TÁCH DẦU 965414

LỌC TÁCH DẦU 965414

KÍCH THƯỚC: (A) ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI: 65 (MM) (C) ĐƯỜNG KÍNH TRONG LỚN NHẤT: Ø 43 (MM) (E) ĐƯỜNG KÍNH TRONG NHỎ NHẤT: Ø 43 (MM) (H) TỔNG CHIỀU CAO: 140 (MM)
Call: 0985-843-778
LỌC TÁCH DẦU BECKER 965414

LỌC TÁCH DẦU BECKER 965414

KÍCH THƯỚC: (A) ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI: 65 (MM) (C) ĐƯỜNG KÍNH TRONG LỚN NHẤT: Ø 43 (MM) (E) ĐƯỜNG KÍNH TRONG NHỎ NHẤT: Ø 43 (MM) (H) TỔNG CHIỀU CAO: 140 (MM)
Call: 0985-843-778
LỌC TÁCH NHỚT 965414

LỌC TÁCH NHỚT 965414

KÍCH THƯỚC: (A) ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI: 65 (MM) (C) ĐƯỜNG KÍNH TRONG LỚN NHẤT: Ø 43 (MM) (E) ĐƯỜNG KÍNH TRONG NHỎ NHẤT: Ø 43 (MM) (H) TỔNG CHIỀU CAO: 140 (MM)
Call: 0985-843-778
LỌC TÁCH NHỚT BECKER 965414

LỌC TÁCH NHỚT BECKER 965414

KÍCH THƯỚC: (A) ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI: 65 (MM) (C) ĐƯỜNG KÍNH TRONG LỚN NHẤT: Ø 43 (MM) (E) ĐƯỜNG KÍNH TRONG NHỎ NHẤT: Ø 43 (MM) (H) TỔNG CHIỀU CAO: 140 (MM)
Call: 0985-843-778
BECKER 965414 00000

BECKER 965414 00000

KÍCH THƯỚC: (A) ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI: 65 (MM) (C) ĐƯỜNG KÍNH TRONG LỚN NHẤT: Ø 43 (MM) (E) ĐƯỜNG KÍNH TRONG NHỎ NHẤT: Ø 43 (MM) (H) TỔNG CHIỀU CAO: 140 (MM)
Call: 0985-843-778
BECKER FILTER 965414 00000

BECKER FILTER 965414 00000

KÍCH THƯỚC: (A) ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI: 65 (MM) (C) ĐƯỜNG KÍNH TRONG LỚN NHẤT: Ø 43 (MM) (E) ĐƯỜNG KÍNH TRONG NHỎ NHẤT: Ø 43 (MM) (H) TỔNG CHIỀU CAO: 140 (MM)
Call: 0985-843-778

Top

   (0)