CÁNH VAN BƠM HÚT CHÂN KHÔNG WONCHANG

mỗi trang
CÁNH GẠT BƠM WONCHANG 230 x 58 x 8

CÁNH GẠT BƠM WONCHANG 230 x 58 x 8

Dimensions (B) Lenght 230 mm (D) Width 58 mm (H) Total Height 8 mm Dùng cho bơm chân không Wonchang WVS-10, WBS-100B

Call: 0985-843-778
CÁNH GẠT BƠM WONCHANG 162 x 54 x 7

CÁNH GẠT BƠM WONCHANG 162 x 54 x 7

Dimensions (B) Lenght 162 mm (D) Width 54 mm (H) Total Height 7 mm Dùng cho bơm chân không Wonchang WVS-9, WBS-90B

Call: 0985-843-778
CÁNH GẠT BƠM WONCHANG 147 x 48 x 6

CÁNH GẠT BƠM WONCHANG 147 x 48 x 6

Dimensions (B) Lenght 147 mm (D) Width 48 mm (H) Total Height 6 mm Dùng cho bơm chân không Wonchang WVS-8, WBS-80A,B

Call: 0985-843-778
CÁNH GẠT BƠM WONCHANG 120 x 43 x 5

CÁNH GẠT BƠM WONCHANG 120 x 43 x 5

Dimensions (B) Lenght 120 mm (D) Width 43 mm (H) Total Height 5 mm Dùng cho bơm chân không Wonchang WVS-6, WBS-60A

Call: 0985-843-778
CÁNH GẠT BƠM WONCHANG 95 x 42 x 5

CÁNH GẠT BƠM WONCHANG 95 x 42 x 5

Dimensions (B) Lenght 95 mm (D) Width 42 mm (H) Total Height 5 mm Dùng cho bơm chân không Wonchang WVS-5, WBS-50A

Call: 0985-843-778
CÁNH GẠT BƠM WONCHANG 66 x 36 x 4

CÁNH GẠT BƠM WONCHANG 66 x 36 x 4

Dimensions (B) Lenght 66 mm (D) Width 36 mm (H) Total Height 4 mm Dùng cho bơm chân không Wonchang WVS-3, WBS-30A

Call: 0985-843-778
CÁNH GẠT BƠM WONCHANG 240 x 50 x 3.80

CÁNH GẠT BƠM WONCHANG 240 x 50 x 3.80

Dimensions (B) Lenght 240 mm (D) Width 50 mm (H) Total Height 3.80 mm Dùng cho bơm chân không Wonchang WOVP-430

Call: 0985-843-778
CÁNH GẠT BƠM WONCHANG 160 x 52 x 5.85

CÁNH GẠT BƠM WONCHANG 160 x 52 x 5.85

Dimensions (B) Lenght 160 mm (D) Width 52 mm (H) Total Height 5.85 mm Dùng cho bơm chân không Wonchang WOVP-350

Call: 0985-843-778
CÁNH GẠT BƠM WONCHANG 180 x 50 x 3.80

CÁNH GẠT BƠM WONCHANG 180 x 50 x 3.80

Dimensions (B) Lenght 180 mm (D) Width 50 mm (H) Total Height 3.80 mm Dùng cho bơm chân không Wonchang WOVP-320

Call: 0985-843-778
CÁNH GẠT BƠM WONCHANG 160 x 40 x 3.85

CÁNH GẠT BƠM WONCHANG 160 x 40 x 3.85

Dimensions (B) Lenght 160 mm (D) Width 40 mm (H) Total Height 3.85 mm Dùng cho bơm chân không Wonchang WOVP-200

Call: 0985-843-778
CÁNH GẠT BƠM WONCHANG 110 x 40 x 3.85

CÁNH GẠT BƠM WONCHANG 110 x 40 x 3.85

Dimensions (B) Lenght 110 mm (D) Width 40 mm (H) Total Height 3.85 mm Dùng cho bơm chân không Wonchang WOVP-130

Call: 0985-843-778
CÁNH GẠT BƠM WONCHANG 160 x 30 x 3.85

CÁNH GẠT BƠM WONCHANG 160 x 30 x 3.85

Dimensions (B) Lenght 160 mm (D) Width 30 mm (H) Total Height 3.85 mm Dùng cho bơm chân không Wonchang WOVP-090

Call: 0985-843-778
CÁNH GẠT BƠM WONCHANG 140 x 30 x 3.85

CÁNH GẠT BƠM WONCHANG 140 x 30 x 3.85

Dimensions (B) Lenght 140 mm (D) Width 30 mm (H) Total Height 3.85 mm Dùng cho bơm chân không Wonchang WOVP-060

Call: 0985-843-778
CÁNH GẠT BƠM WONCHANG 110 x 30 x 3.85

CÁNH GẠT BƠM WONCHANG 110 x 30 x 3.85

Dimensions (B) Lenght 110 mm (D) Width 30 mm (H) Total Height 3.85 mm Dùng cho bơm chân không Wonchang WOVP-060

Call: 0985-843-778
CÁNH GẠT BƠM WONCHANG 70 x 17.8 x 3.80

CÁNH GẠT BƠM WONCHANG 70 x 17.8 x 3.80

Dimensions (B) Lenght 70 mm (D) Width 17.8 mm (H) Total Height 3.80 mm Dùng cho bơm chân không Wonchang WOVP-020/040

Call: 0985-843-778
CÁNH GẠT BƠM WONCHANG 100 x 17.8 x 3.80

CÁNH GẠT BƠM WONCHANG 100 x 17.8 x 3.80

Dimensions (B) Lenght 100 mm (D) Width 17.8 mm (H) Total Height 3.80 mm Dùng cho bơm chân không Wonchang WOVP-030

Call: 0985-843-778

Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Phòng Kinh Doanh

Phòng Kinh Doanh

Mr. Thao 0985-459-559

Mr. Thao 0985-459-559

Ms. Ái 0985-843-778

Ms. Ái 0985-843-778

Thống kê

  • Đang online 21
  • Hôm nay 243
  • Hôm qua 1,672
  • Trong tuần 8,581
  • Trong tháng 8,581
  • Tổng cộng 3,458,973

Quảng cáo 1

Top

   (0)