Sản phẩm

mỗi trang
PHỤ TÙNG BƠM BUSCH R5_0160B_0250B_0165_0205_0255_0305_D

PHỤ TÙNG BƠM BUSCH R5_0160B_0250B_0165_0205_0255_0305_D

-FILTER KITS -GASKET KITS -OVERHAUL KITS -OVERHAUL KITS w/EXHAUST FILTERS -EXHAUST FILTERS -INLET FILTERS -RECOMMENDED OILS

Call: 0985-843-778
PHỤ TÙNG BƠM BECKER U_4.100_4.165_4.190

PHỤ TÙNG BƠM BECKER U_4.100_4.165_4.190

-SEAL & GASKET KITS -MAJOR OVERHAUL KITS -VANES -COARSE SEPARATORS -EXHAUST FILTERS -RECOMMENDED OILS

Call: 0985-843-778
PHỤ TÙNG BƠM LEYBOLD SV_16_25_40_65_100_180_200

PHỤ TÙNG BƠM LEYBOLD SV_16_25_40_65_100_180_200

-SEAL KITS -MAJOR KITS -EXHAUST FILTERS -OIL FILTERS -VANE KITS -RECOMMENDED OILS

Call: 0985-843-778
PHỤ TÙNG BƠM RIETSCHLE VC_50_75_100_150_200_202_300_303_400

PHỤ TÙNG BƠM RIETSCHLE VC_50_75_100_150_200_202_300_303_400

-EXHAUST FILTER KITS -INLET FILTER KITS -FILTER SERVICE KITS -GASKET KITS -MAJOR REBUILD KITS w/VANES -EXHAUST FILTERS -ALUMINUM VANES -OIL BOX GASKETS w/MESH FILTER -RECOMMENDED OILS

Call: 0985-843-778
LỌC TÁCH DẦU BUSCH 0532-140-156

LỌC TÁCH DẦU BUSCH 0532-140-156

Kích thước (A) Đường kính ngoài: Ø72 (mm) (C) Đường kính trong: Ø35 (mm) (H) Chiều cao: 220 (mm) (WEIGHT) Trọng lượng: 0.27 (Kg) (VALVES) Van: 1xN.R.V (O-RING) O-ring: 4 mm

Call: 0985-843-778
LỌC TÁCH DẦU BUSCH 0532-140-157

LỌC TÁCH DẦU BUSCH 0532-140-157

Kích thước (A) Đường kính ngoài: Ø72 (mm) (C) Đường kính trong: Ø35 (mm) (H) Chiều cao: 250 (mm) (WEIGHT) Trọng lượng: 0.33 Kg (VALVES) Van: 1xN.R.V (O-RING) O-ring: 4 mm

Call: 0985-843-778
LỌC TÁCH DẦU BUSCH 0532-140-159

LỌC TÁCH DẦU BUSCH 0532-140-159

Kích thước (A) Đường kính ngoài: Ø72 (mm) (C) Đường kính trong: Ø35 (mm) (H) Chiều cao: 375 (mm) (WEIGHT) Trọng lượng: 0.38 Kg (VALVES) Van: 1xN.R.V (O-RING) O-ring: 4 mm

Call: 0985-843-778
LỌC TÁCH DẦU BUSCH 0532-140-160

LỌC TÁCH DẦU BUSCH 0532-140-160

Kích thước (A) Đường kính ngoài: Ø72 (mm) (C) Đường kính trong: Ø35 (mm) (H) Chiều cao: 502 (mm) (WEIGHT) Trọng lượng: 0.61 Kg (VALVES) Van: 1xN.R.V (O-RING) O-ring: 4 mm

Call: 0985-843-778
LỌC TÁCH DẦU BECKER 965409-00000

LỌC TÁCH DẦU BECKER 965409-00000

KÍCH THƯỚC: (A) ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI: 100 (MM) (C) ĐƯỜNG KÍNH TRONG LỚN NHẤT: Ø 67 (MM) (E) ĐƯỜNG KÍNH TRONG NHỎ NHẤT: Ø 56 (MM) (H) TỔNG CHIỀU CAO: 251 (MM)

Call: 0985-843-778
LỌC TÁCH DẦU BECKER 965416-00000

LỌC TÁCH DẦU BECKER 965416-00000

KÍCH THƯỚC: (A) ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI: 100 (MM) (C) ĐƯỜNG KÍNH TRONG LỚN NHẤT: Ø 70 (MM) (E) ĐƯỜNG KÍNH TRONG NHỎ NHẤT: Ø 7 (MM) (H) TỔNG CHIỀU CAO: 255 (MM)

Call: 0985-843-778
LỌC TÁCH DẦU LEYBOLD 71064763

LỌC TÁCH DẦU LEYBOLD 71064763

KÍCH THƯỚC: (A) ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI: 70 (MM) (C) ĐƯỜNG KÍNH TRONG LỚN NHẤT: 41 (MM) (E) ĐƯỜNG KÍNH TRONG NHỎ NHẤT: 5.5 (MM) (H) TỔNG CHIỀU CAO: 227 (MM) (O-RING) O-ring: 5 (MM)

Call: 0985-843-778
LỌC TÁCH DẦU LEYBOLD 71417300

LỌC TÁCH DẦU LEYBOLD 71417300

KÍCH THƯỚC: (A) ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI: 73 (MM) (C) ĐƯỜNG KÍNH TRONG: 44 (MM) (H) TỔNG CHIỀU CAO: 315 (MM) (O-RING) O-ring: 5 (MM) (VALVES) Valves 1xN.R.V

Call: 0985-843-778
LỌC TÁCH DẦU RIETSCHLE 731400-0000

LỌC TÁCH DẦU RIETSCHLE 731400-0000

Dimensions (A) Outer Diameter 73 mm (C) Largest Inner Ø 22 mm (H) Total Height 83 mm (FLOW) Permissible Flow 25 m3/h (WEIGHT) Product Net Weight 0.15 Kg (J) Male BSP / G 1 Inch (O-RING) O-ring 3

Call: 0985-843-778
LỌC TÁCH DẦU RIETSCHLE 731401-0000

LỌC TÁCH DẦU RIETSCHLE 731401-0000

Dimensions (A) Outer Diameter 82 mm (C) Largest Inner Ø 35 mm (H) Total Height 128 mm (FLOW) Permissible Flow 40 m3/h (WEIGHT) Product Net Weight 0.21 Kg (J) Male BSP / G 1.1/2 Inch (O-RING) O-ring 5

Call: 0985-843-778
LỌC TÁCH DẦU RIETSCHLE 731468-0000

LỌC TÁCH DẦU RIETSCHLE 731468-0000

Dimensions (A) Outer Diameter 80 mm (C) Largest Inner Ø 57 mm (F) Largest Diameter 97 mm (H) Total Height 118 mm (FLOW) Permissible Flow 40 m3/h (WEIGHT) Product Net Weight 0.19 Kg (O-RING) O-ring 2+3

Call: 0985-843-778
LỌC TÁCH DẦU RIETSCHLE 731630-0000

LỌC TÁCH DẦU RIETSCHLE 731630-0000

Dimensions (A) Outer Diameter 80 mm (C) Largest Inner Ø 57 mm (F) Largest Diameter 97 mm (H) Total Height 177 mm (WEIGHT) Product Net Weight 0.31 Kg (O-RING) O-ring 2+3

Call: 0985-843-778
CÁNH VAN BƠM BUSCH

CÁNH VAN BƠM BUSCH

BUSCH VANE 0710000301 BUSCH VANE 0722000270 BUSCH VANE 0722000330 BUSCH VANE 0722000360 BUSCH VANE 0722000453 BUSCH VANE 0722516573 BUSCH VANE 0722516729

Call: 0985-843-778
CÁNH VAN BƠM BECKER

CÁNH VAN BƠM BECKER

BECKER 900505 BECKER 900511 BECKER 900512 BECKER 901329 BECKER 901330 BECKER 901333 BECKER 901334 BECKER 901347 BECKER 901349 BECKER 901352 BECKER 90136701000 BECKER 90137301010

Call: 0985-843-778
CÁNH VAN BƠM LEYBOLD

CÁNH VAN BƠM LEYBOLD

CÁNH VAN BƠM LEYBOLD 71401070 CÁNH VAN BƠM LEYBOLD 71412000 CÁNH VAN BƠM LEYBOLD 71412010

Call: 0985-843-778
CÁNH VAN BƠM RIETSCHLE

CÁNH VAN BƠM RIETSCHLE

CÁNH THAN BƠM RIETSCHLE 518943 CÁNH THAN BƠM RIETSCHLE 523885 CÁNH THAN BƠM RIETSCHLE 523889 CÁNH THAN BƠM RIETSCHLE 525421 CÁNH THAN BƠM RIETSCHLE 525977

Call: 0985-843-778
DẦU BƠM BUSCH VM100

DẦU BƠM BUSCH VM100

Specifications Vapor Pressure @ 25°C: 3X10-6 Torr Viscosity @ 40°C: 92 cst. Flash Point - COC: 250°C. 482°F Fire Point - COC: 270°C. 518°F Pour Point: -8°C Specific Gravity @ 22°C: .88 g/ml

Call: 0985-843-778
DẦU BƠM BECKER SS100

DẦU BƠM BECKER SS100

BECKER VACUUM OIL SS100 Specifications Vapor Pressure: 3X10-4 Torr Viscosity @ 100°F: 95 cst. Fire Point: 290°C. 554°F Flash Point: 270°C. 518°F Pour Point: -12°C. Specific Gravity: 0 .88 g/ml

Call: 0985-843-778
DẦU BƠM LEYBOLD LVO 100

DẦU BƠM LEYBOLD LVO 100

Specifications Vapor Pressure: 3X10-4 Torr Viscosity @ 100°F: 95 cst. Fire Point: 290°C. 554°F Flash Point: 270°C. 518°F Pour Point: -12°C. Specific Gravity: 0 .88 g/ml

Call: 0985-843-778
DẦU BƠM RIETSCHLE MULTI-LUBE 100

DẦU BƠM RIETSCHLE MULTI-LUBE 100

RIETSCHLE MULTI-LUBE 100 Specifications Vapor Pressure: 3X10-4 Torr Viscosity @ 100°F: 95 cst. Fire Point: 290°C. 554°F Flash Point: 270°C. 518°F Pour Point: -12°C. Specific Gravity: 0 .88 g/ml

Call: 0985-843-778
LỌC TÁCH DẦU BECKER 965415-00000

LỌC TÁCH DẦU BECKER 965415-00000

KÍCH THƯỚC: (A) ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI: 102 (MM) (C) ĐƯỜNG KÍNH TRONG LỚN NHẤT: Ø 62 (MM) (E) ĐƯỜNG KÍNH TRONG NHỎ NHẤT: Ø 6 (MM) (H) TỔNG CHIỀU CAO: 298 (MM)

Call: 0985-843-778
LỌC TÁCH DẦU BECKER 965411-00000

LỌC TÁCH DẦU BECKER 965411-00000

KÍCH THƯỚC: (A) ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI: 123 (MM) (C) ĐƯỜNG KÍNH TRONG LỚN NHẤT: Ø 88 (MM) (E) ĐƯỜNG KÍNH TRONG NHỎ NHẤT: Ø 88 (MM) (H) TỔNG CHIỀU CAO: 630 (MM)

Call: 0985-843-778
LỌC TÁCH DẦU LEYBOLD 71064773

LỌC TÁCH DẦU LEYBOLD 71064773

KÍCH THƯỚC: (A) ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI: 70 (MM) (C) ĐƯỜNG KÍNH TRONG LỚN NHẤT: 41 (MM) (E) ĐƯỜNG KÍNH TRONG NHỎ NHẤT: 5.5 (MM) (H) TỔNG CHIỀU CAO: 398 (MM) (O-RING) O-ring: 5 (MM)

Call: 0985-843-778
LỌC TÁCH DẦU LEYBOLD 971431121

LỌC TÁCH DẦU LEYBOLD 971431121

KÍCH THƯỚC: (A) ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI: 73 (MM) (C) ĐƯỜNG KÍNH TRONG: 44 (MM) (H) TỔNG CHIỀU CAO: 490 (MM) (O-RING) O-ring: 5 (MM) (VALVES) Valves 1xN.R.V

Call: 0985-843-778
LỌC TÁCH DẦU BUSCH 0532000507

LỌC TÁCH DẦU BUSCH 0532000507

Kích thước (A) Đường kính ngoài: Ø72 (mm) (C) Đường kính trong: Ø35 (mm) (H) Chiều cao: 502 (mm) (FLOW) Lưu lượng: 3.1 (m3/h) (WEIGHT) Trọng lượng: 0.66 (Kg) (VALVES) Van: 1xN.R.V (O-RING) O-ring: 5 mm

Call: 0985-843-778
LỌC TÁCH DẦU BUSCH 0532000508

LỌC TÁCH DẦU BUSCH 0532000508

Kích thước (A) Đường kính ngoài: Ø72 (mm) (C) Đường kính trong: Ø35 (mm) (H) Chiều cao: 375 (mm) (H1) Chiều cao: 7 (mm) (FLOW) Lưu lượng: 2.3 m3/h (WEIGHT) Trọng lượng: 0.75 Kg (VALVES) Van: 1xN.R.V (O-RING) O-ring: 4 mm

Call: 0985-843-778
LỌC TÁCH DẦU BUSCH 0532000509

LỌC TÁCH DẦU BUSCH 0532000509

Kích thước (A) Đường kính ngoài: Ø72 (mm) (C) Đường kính trong: Ø34 (mm) (H) Chiều cao: 263 (mm) (FLOW) Lưu lượng: 1.6 m3/h (WEIGHT) Trọng lượng: 0.4 Kg (VALVES) Van: 1xN.R.V (O-RING) O-ring: 4 mm

Call: 0985-843-778
LỌC TÁCH DẦU BUSCH 0532000512

LỌC TÁCH DẦU BUSCH 0532000512

Kích thước (A) Đường kính ngoài: Ø72 (mm) (C) Đường kính trong: Ø35 (mm) (H) Chiều cao: 208 (mm) (VALVES) Van: 1xN.R.V (O-RING) O-ring: 5 mm

Call: 0985-843-778
LỌC TÁCH DẦU BUSCH 0532000510

LỌC TÁCH DẦU BUSCH 0532000510

Kích thước (A) Đường kính ngoài: Ø72 (mm) (C) Đường kính trong: Ø35(mm) (H) Chiều cao: 130 (mm) (FLOW) Lưu lượng: 0.8 m3/h (WEIGHT) Trọng lượng: 0.29 (Kg) (VALVES) Van: 1xN.R.V (O-RING) O-ring: 5 mm

Call: 0985-843-778
LỌC TÁCH DẦU BUSCH 0532140155

LỌC TÁCH DẦU BUSCH 0532140155

Kích thước (A) Đường kính ngoài: Ø72 (mm) (C) Đường kính trong: Ø35(mm) (H) Chiều cao: 130 (mm) (FLOW) Lưu lượng: 0.8 m3/h (WEIGHT) Trọng lượng: 0.29 (Kg) (VALVES) Van: 1xN.R.V (O-RING) O-ring: 5 mm

Call: 0985-843-778
LỌC TÁCH DẦU BUSCH 0532140153

LỌC TÁCH DẦU BUSCH 0532140153

Kích thước (A) Đường kính ngoài: Ø53 (mm) (C) Đường kính trong: Ø28 (mm) (H) Chiều cao: 202 (mm) (WEIGHT) Trọng lượng: 0.19 (Kg) (O-RING) O-ring: 3 mm

Call: 0985-843-778
LỌC TÁCH DẦU BUSCH 0532140154

LỌC TÁCH DẦU BUSCH 0532140154

Kích thước (A) Đường kính ngoài: Ø53 (mm) (C) Đường kính trong: Ø28 (mm) (H) Chiều cao: 120 (mm) (WEIGHT) Trọng lượng: 0.15 (Kg) (O-RING) O-ring: 3 mm

Call: 0985-843-778

Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Phòng Kinh Doanh

Phòng Kinh Doanh

Mr. Thao 0985-459-559

Mr. Thao 0985-459-559

Ms. Ái 0985-843-778

Ms. Ái 0985-843-778

Thống kê

  • Đang online 99
  • Hôm nay 1,581
  • Hôm qua 2,815
  • Trong tuần 10,765
  • Trong tháng 53,846
  • Tổng cộng 640,256

Quảng cáo 1

Top

   (0)