Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Phòng Kinh Doanh

Phòng Kinh Doanh

Ms.Thúy 0985-843-778

Ms.Thúy 0985-843-778

Ms. Ái 0985-843-778

Ms. Ái 0985-843-778

Thống kê

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0

LỌC BƠM HÚT CHÂN KHÔNG RIETSCHLE

mỗi trang
LỌC TÁCH DẦU RIETSCHLE 731400-0000

LỌC TÁCH DẦU RIETSCHLE 731400-0000

Dimensions (A) Outer Diameter 73 mm (C) Largest Inner Ø 22 mm (H) Total Height 83 mm (FLOW) Permissible Flow 25 m3/h (WEIGHT) Product Net Weight 0.15 Kg (J) Male BSP / G 1 Inch (O-RING) O-ring 3
Call: 0985-843-778
LỌC TÁCH DẦU RIETSCHLE 731401-0000

LỌC TÁCH DẦU RIETSCHLE 731401-0000

Dimensions (A) Outer Diameter 82 mm (C) Largest Inner Ø 35 mm (H) Total Height 128 mm (FLOW) Permissible Flow 40 m3/h (WEIGHT) Product Net Weight 0.21 Kg (J) Male BSP / G 1.1/2 Inch (O-RING) O-ring 5
Call: 0985-843-778
LỌC TÁCH DẦU RIETSCHLE 731468-0000

LỌC TÁCH DẦU RIETSCHLE 731468-0000

Dimensions (A) Outer Diameter 80 mm (C) Largest Inner Ø 57 mm (F) Largest Diameter 97 mm (H) Total Height 118 mm (FLOW) Permissible Flow 40 m3/h (WEIGHT) Product Net Weight 0.19 Kg (O-RING) O-ring 2+3
Call: 0985-843-778
LỌC TÁCH DẦU RIETSCHLE 731630-0000

LỌC TÁCH DẦU RIETSCHLE 731630-0000

Dimensions (A) Outer Diameter 80 mm (C) Largest Inner Ø 57 mm (F) Largest Diameter 97 mm (H) Total Height 177 mm (WEIGHT) Product Net Weight 0.31 Kg (O-RING) O-ring 2+3
Call: 0985-843-778
LỌC TÁCH DẦU RIETSCHLE 731399-0000

LỌC TÁCH DẦU RIETSCHLE 731399-0000

Dimensions (A) Outer Diameter 55 mm (C) Largest Inner Ø 15 mm (H) Total Height 90 mm (FLOW) Permissible Flow 17 m3/h (WEIGHT) Product Net Weight 0.07 Kg (J) Male BSP / G 3/4 Inch (O-RING) O-ring 3
Call: 0985-843-778
LỌC TÁCH DẦU RIETSCHLE 731311-0000

LỌC TÁCH DẦU RIETSCHLE 731311-0000

Dimensions (A) Outer Diameter 54 mm (C) Largest Inner Ø 16 mm (H) Total Height 139 mm
Call: 0985-843-778
LỌC TÁCH DẦU RIETSCHLE 731023-0000

LỌC TÁCH DẦU RIETSCHLE 731023-0000

Dimensions (A) Outer Diameter 55 mm (C) Largest Inner Ø 25 mm (E) Smallest Inner Ø 25 mm (H) Total Height 130 mm (WEIGHT) Product Net Weight 0.07 Kg (O-RING) O-ring 4+4
Call: 0985-843-778
LỌC TÁCH DẦU RIETSCHLE 730946-0000

LỌC TÁCH DẦU RIETSCHLE 730946-0000

Dimensions (A) Outer Diameter 55 mm (C) Largest Inner Ø 25 mm (E) Smallest Inner Ø 25 mm (H) Total Height 75 mm (FLOW) Permissible Flow 0.3 m3/h (WEIGHT) Product Net Weight 0.08 Kg (O-RING) O-ring 4+4
Call: 0985-843-778
LỌC TÁCH DẦU RIETSCHLE 730937-0000

LỌC TÁCH DẦU RIETSCHLE 730937-0000

Dimensions (A) Outer Diameter 80 mm (C) Largest Inner Ø 45 mm (E) Smallest Inner Ø 45 mm (H) Total Height 125 mm (FLOW) Permissible Flow 1.6 m3/h (WEIGHT) Product Net Weight 0.22 Kg (O-RING) O-ring 5+5
Call: 0985-843-778
LỌC TÁCH DẦU RIETSCHLE 730936-0000

LỌC TÁCH DẦU RIETSCHLE 730936-0000

Dimensions (A) Outer Diameter 72 mm (C) Largest Inner Ø 32 mm (E) Smallest Inner Ø 32 mm (H) Total Height 80 mm (FLOW) Permissible Flow 0.5 m3/h (WEIGHT) Product Net Weight 0.1 Kg (O-RING) O-ring 4+4
Call: 0985-843-778
LỌC DẦU RIETSCHLE 783718-0000

LỌC DẦU RIETSCHLE 783718-0000

Dimensions (A) Outer Diameter 136 mm (H) Total Height 302 mm (O) Thread 1" 1/2 16-UNF
Call: 0985-843-778
LỌC DẦU RIETSCHLE 783717-0000

LỌC DẦU RIETSCHLE 783717-0000

Dimensions (A) Outer Diameter 108 mm (H) Total Height 210 mm (O) Thread 1" 1/8 16-UNF
Call: 0985-843-778
LỌC DẦU RIETSCHLE 783716-0000

LỌC DẦU RIETSCHLE 783716-0000

Dimensions (A) Outer Diameter 93 mm (H) Total Height 210 mm (O) Thread 1-1/2'' UNF
Call: 0985-843-778
LỌC GIÓ RIETSCHLE 317895

LỌC GIÓ RIETSCHLE 317895

Dimensions (A) Outer Diameter 30 mm (C) Largest Inner Ø 10 mm (E) Smallest Inner Ø 5 mm (H) Total Height 63 mm (WEIGHT) Product Net Weight 0.03 Kg (GASKET) Gasket 4
Call: 0985-843-778
LỌC GIÓ RIETSCHLE 317896

LỌC GIÓ RIETSCHLE 317896

Dimensions (A) Outer Diameter 30 mm (C) Largest Inner Ø 10 mm (E) Smallest Inner Ø 5 mm (H) Total Height 63 mm (WEIGHT) Product Net Weight 0.03 Kg (GASKET) Gasket 4
Call: 0985-843-778
LỌC GIÓ RIETSCHLE 317900

LỌC GIÓ RIETSCHLE 317900

Dimensions (A) Outer Diameter 30 mm (C) Largest Inner Ø 10 mm (E) Smallest Inner Ø 5 mm (H) Total Height 63 mm (WEIGHT) Product Net Weight 0.03 Kg (GASKET) Gasket 4
Call: 0985-843-778
LỌC GIÓ RIETSCHLE 317901

LỌC GIÓ RIETSCHLE 317901

Dimensions (A) Outer Diameter 30 mm (C) Largest Inner Ø 10 mm (E) Smallest Inner Ø 5 mm (H) Total Height 63 mm (WEIGHT) Product Net Weight 0.03 Kg (GASKET) Gasket 4
Call: 0985-843-778
LỌC GIÓ RIETSCHLE 317932

LỌC GIÓ RIETSCHLE 317932

Dimensions (A) Outer Diameter 30 mm (C) Largest Inner Ø 10 mm (E) Smallest Inner Ø 5 mm (H) Total Height 63 mm (WEIGHT) Product Net Weight 0.03 Kg (GASKET) Gasket 4
Call: 0985-843-778
LỌC GIÓ RIETSCHLE 317957

LỌC GIÓ RIETSCHLE 317957

Dimensions (A) Outer Diameter 30 mm (C) Largest Inner Ø 10 mm (E) Smallest Inner Ø 5 mm (H) Total Height 63 mm (WEIGHT) Product Net Weight 0.03 Kg (GASKET) Gasket 4
Call: 0985-843-778
LỌC GIÓ RIETSCHLE 317960

LỌC GIÓ RIETSCHLE 317960

Dimensions (A) Outer Diameter 30 mm (C) Largest Inner Ø 10 mm (E) Smallest Inner Ø 5 mm (H) Total Height 63 mm (WEIGHT) Product Net Weight 0.03 Kg (GASKET) Gasket 4
Call: 0985-843-778
LỌC GIÓ RIETSCHLE 317984

LỌC GIÓ RIETSCHLE 317984

Dimensions (A) Outer Diameter 30 mm (C) Largest Inner Ø 10 mm (E) Smallest Inner Ø 5 mm (H) Total Height 63 mm (WEIGHT) Product Net Weight 0.03 Kg (GASKET) Gasket 4
Call: 0985-843-778
LỌC GIÓ RIETSCHLE 317985

LỌC GIÓ RIETSCHLE 317985

Dimensions (A) Outer Diameter 30 mm (C) Largest Inner Ø 10 mm (E) Smallest Inner Ø 5 mm (H) Total Height 63 mm (WEIGHT) Product Net Weight 0.03 Kg (GASKET) Gasket 4
Call: 0985-843-778
LỌC GIÓ RIETSCHLE 513457

LỌC GIÓ RIETSCHLE 513457

Dimensions (A) Outer Diameter 30 mm (C) Largest Inner Ø 10 mm (E) Smallest Inner Ø 5 mm (H) Total Height 63 mm (WEIGHT) Product Net Weight 0.03 Kg (GASKET) Gasket 4
Call: 0985-843-778
LỌC GIÓ RIETSCHLE 513458

LỌC GIÓ RIETSCHLE 513458

Dimensions (A) Outer Diameter 30 mm (C) Largest Inner Ø 10 mm (E) Smallest Inner Ø 5 mm (H) Total Height 63 mm (WEIGHT) Product Net Weight 0.03 Kg (GASKET) Gasket 4
Call: 0985-843-778
LỌC GIÓ RIETSCHLE 514347

LỌC GIÓ RIETSCHLE 514347

Dimensions (A) Outer Diameter 30 mm (C) Largest Inner Ø 10 mm (E) Smallest Inner Ø 5 mm (H) Total Height 63 mm (WEIGHT) Product Net Weight 0.03 Kg (GASKET) Gasket 4
Call: 0985-843-778
LỌC GIÓ RIETSCHLE 515310

LỌC GIÓ RIETSCHLE 515310

Dimensions (A) Outer Diameter 30 mm (C) Largest Inner Ø 10 mm (E) Smallest Inner Ø 5 mm (H) Total Height 63 mm (WEIGHT) Product Net Weight 0.03 Kg (GASKET) Gasket 4
Call: 0985-843-778
LỌC GIÓ RIETSCHLE 515339

LỌC GIÓ RIETSCHLE 515339

Dimensions (A) Outer Diameter 30 mm (C) Largest Inner Ø 10 mm (E) Smallest Inner Ø 5 mm (H) Total Height 63 mm (WEIGHT) Product Net Weight 0.03 Kg (GASKET) Gasket 4
Call: 0985-843-778
LỌC GIÓ RIETSCHLE 515340

LỌC GIÓ RIETSCHLE 515340

Dimensions (A) Outer Diameter 30 mm (C) Largest Inner Ø 10 mm (E) Smallest Inner Ø 5 mm (H) Total Height 63 mm (WEIGHT) Product Net Weight 0.03 Kg (GASKET) Gasket 4
Call: 0985-843-778
LỌC GIÓ RIETSCHLE 515411

LỌC GIÓ RIETSCHLE 515411

Dimensions (A) Outer Diameter 30 mm (C) Largest Inner Ø 10 mm (E) Smallest Inner Ø 5 mm (H) Total Height 63 mm (WEIGHT) Product Net Weight 0.03 Kg (GASKET) Gasket 4
Call: 0985-843-778
LỌC GIÓ RIETSCHLE 523464

LỌC GIÓ RIETSCHLE 523464

Dimensions (A) Outer Diameter 30 mm (C) Largest Inner Ø 10 mm (E) Smallest Inner Ø 5 mm (H) Total Height 63 mm (WEIGHT) Product Net Weight 0.03 Kg (GASKET) Gasket 4
Call: 0985-843-778
LỌC GIÓ RIETSCHLE 523465

LỌC GIÓ RIETSCHLE 523465

Dimensions (A) Outer Diameter 30 mm (C) Largest Inner Ø 10 mm (E) Smallest Inner Ø 5 mm (H) Total Height 63 mm (WEIGHT) Product Net Weight 0.03 Kg (GASKET) Gasket 4
Call: 0985-843-778
LỌC GIÓ RIETSCHLE 730032

LỌC GIÓ RIETSCHLE 730032

Dimensions (A) Outer Diameter 30 mm (C) Largest Inner Ø 10 mm (E) Smallest Inner Ø 5 mm (H) Total Height 63 mm (WEIGHT) Product Net Weight 0.03 Kg (GASKET) Gasket 4
Call: 0985-843-778
LỌC GIÓ RIETSCHLE 730067

LỌC GIÓ RIETSCHLE 730067

Dimensions (A) Outer Diameter 30 mm (C) Largest Inner Ø 10 mm (E) Smallest Inner Ø 5 mm (H) Total Height 63 mm (WEIGHT) Product Net Weight 0.03 Kg (GASKET) Gasket 4
Call: 0985-843-778
LỌC GIÓ RIETSCHLE 730080

LỌC GIÓ RIETSCHLE 730080

Dimensions (A) Outer Diameter 30 mm (C) Largest Inner Ø 10 mm (E) Smallest Inner Ø 5 mm (H) Total Height 63 mm (WEIGHT) Product Net Weight 0.03 Kg (GASKET) Gasket 4
Call: 0985-843-778
LỌC GIÓ RIETSCHLE 730090

LỌC GIÓ RIETSCHLE 730090

Dimensions (A) Outer Diameter 30 mm (C) Largest Inner Ø 10 mm (E) Smallest Inner Ø 5 mm (H) Total Height 63 mm (WEIGHT) Product Net Weight 0.03 Kg (GASKET) Gasket 4
Call: 0985-843-778
LỌC GIÓ RIETSCHLE 730092

LỌC GIÓ RIETSCHLE 730092

Dimensions (A) Outer Diameter 30 mm (C) Largest Inner Ø 10 mm (E) Smallest Inner Ø 5 mm (H) Total Height 63 mm (WEIGHT) Product Net Weight 0.03 Kg (GASKET) Gasket 4
Call: 0985-843-778

Top

   (0)