Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Phòng Kinh Doanh

Phòng Kinh Doanh

Ms.Thúy 0985-843-778

Ms.Thúy 0985-843-778

Ms. Ái 0985-843-778

Ms. Ái 0985-843-778

Thống kê

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0

LỌC BƠM HÚT CHÂN KHÔNG WONCHANG

mỗi trang
WONCHANG 260 x 183 x 193

WONCHANG 260 x 183 x 193

Kích thước (A) Đường kính ngoài: 260 mm (C) Đường kính trong: 183 mm (H) Tổng chiều cao: 193 mm
Call: 0985-843-778
WONCHANG 212 x 145 x 164

WONCHANG 212 x 145 x 164

Kích thước (A) Đường kính ngoài: 212 mm (C) Đường kính trong: 145 mm (H) Tổng chiều cao: 164 mm
Call: 0985-843-778
WONCHANG 150 x 88 x 215

WONCHANG 150 x 88 x 215

Kích thước (A) Đường kính ngoài: 150 mm (C) Đường kính trong: 88 mm (H) Tổng chiều cao: 215 mm
Call: 0985-843-778
WONCHANG 125 x 66 X 125

WONCHANG 125 x 66 X 125

Kích thước (A) Đường kính ngoài: 125 mm (C) Đường kính trong: 66 mm (H) Tổng chiều cao: 125 mm
Call: 0985-843-778
WONCHANG 100 x 60 x 70

WONCHANG 100 x 60 x 70

Kích thước (A) Đường kính ngoài: 100 mm (C) Đường kính trong: 60 mm (H) Tổng chiều cao: 70 mm
Call: 0985-843-778
WONCHANG 64 x 40 x 69

WONCHANG 64 x 40 x 69

Kích thước (A) Đường kính ngoài: 64 mm (C) Đường kính trong: 40 mm (H) Tổng chiều cao: 69 mm
Call: 0985-843-778
WONCHANG 90 x 50 x 123

WONCHANG 90 x 50 x 123

Kích thước (A) Đường kính ngoài: 90 mm (C) Đường kính trong: 50 mm (H) Tổng chiều cao: 123 mm
Call: 0985-843-778
WONCHANG 60 x 30 x 115

WONCHANG 60 x 30 x 115

Kích thước (A) Đường kính ngoài: 60 mm (C) Đường kính trong: 30 mm (H) Tổng chiều cao: 115 mm
Call: 0985-843-778
WONCHANG 45 x 22 x 128

WONCHANG 45 x 22 x 128

Kích thước (A) Đường kính ngoài: 45 mm (C) Đường kính trong: 22 mm (H) Tổng chiều cao: 128 mm
Call: 0985-843-778
WONCHANG 45 x 22 x 88

WONCHANG 45 x 22 x 88

Kích thước (A) Đường kính ngoài: 45 mm (C) Đường kính trong: 22 mm (H) Tổng chiều cao: 88 mm
Call: 0985-843-778
WOVP-1200 WONCHANG FILTER

WOVP-1200 WONCHANG FILTER

Kích thước (A) Đường kính ngoài: 93 (mm) (H) Chiều cao: 210 (mm) (WEIGHT) Trọng lượng: 0.8 Kg (O) UN 1-12 UNF inch (GASKET) Gasket 6
Call: 0985-843-778
WOVP-800 WONCHANG FILTER

WOVP-800 WONCHANG FILTER

Kích thước (A) Đường kính ngoài: 93 (mm) (H) Chiều cao: 210 (mm) (WEIGHT) Trọng lượng: 0.8 Kg (O) UN 1-12 UNF inch (GASKET) Gasket 6
Call: 0985-843-778
WOVP-600 WONCHANG FILTER

WOVP-600 WONCHANG FILTER

Kích thước (A) Đường kính ngoài: 93 (mm) (H) Chiều cao: 142 (mm) (WEIGHT) Trọng lượng: 0.565 Kg (O) UN 3/4-16 UNF inch (GASKET) Gasket 5
Call: 0985-843-778
WOVP-500 WONCHANG FILTER

WOVP-500 WONCHANG FILTER

Kích thước (A) Đường kính ngoài: 93 (mm) (H) Chiều cao: 142 (mm) (WEIGHT) Trọng lượng: 0.565 Kg (O) UN 3/4-16 UNF inch (GASKET) Gasket 5
Call: 0985-843-778
WOVP-430 WONCHANG FILTER

WOVP-430 WONCHANG FILTER

Kích thước (A) Đường kính ngoài: 93 (mm) (H) Chiều cao: 142 (mm) (WEIGHT) Trọng lượng: 0.565 Kg (O) UN 3/4-16 UNF inch (GASKET) Gasket 5
Call: 0985-843-778
WOVP-350 WONCHANG FILTER

WOVP-350 WONCHANG FILTER

Kích thước (A) Đường kính ngoài: 93 (mm) (H) Chiều cao: 142 (mm) (WEIGHT) Trọng lượng: 0.565 Kg (O) UN 3/4-16 UNF inch (GASKET) Gasket 5
Call: 0985-843-778
WOVP-320 WONCHANG FILTER

WOVP-320 WONCHANG FILTER

Kích thước (A) Đường kính ngoài: 93 (mm) (H) Chiều cao: 142 (mm) (WEIGHT) Trọng lượng: 0.565 Kg (O) UN 3/4-16 UNF inch (GASKET) Gasket 5
Call: 0985-843-778
WOVP-200 WONCHANG FILTER

WOVP-200 WONCHANG FILTER

Kích thước (A) Đường kính ngoài: 76 (mm) (H) Chiều cao: 93 (mm) (WEIGHT) Trọng lượng: 0.335 Kg (O) UN 3/4-16 UNF inch (GASKET) Gasket 5
Call: 0985-843-778
WOVP-130 WONCHANG FILTER

WOVP-130 WONCHANG FILTER

Kích thước (A) Đường kính ngoài: 76 (mm) (H) Chiều cao: 93 (mm) (WEIGHT) Trọng lượng: 0.335 Kg (O) UN 3/4-16 UNF inch (GASKET) Gasket 5
Call: 0985-843-778
WOVP-090 WONCHANG FILTER

WOVP-090 WONCHANG FILTER

Kích thước (A) Đường kính ngoài: 76 (mm) (H) Chiều cao: 93 (mm) (WEIGHT) Trọng lượng: 0.335 Kg (O) UN 3/4-16 UNF inch (GASKET) Gasket 5
Call: 0985-843-778
WOVP-060 WONCHANG FILTER

WOVP-060 WONCHANG FILTER

Kích thước (A) Đường kính ngoài: 76 (mm) (H) Chiều cao: 93 (mm) (WEIGHT) Trọng lượng: 0.335 Kg (O) UN 3/4-16 UNF inch (GASKET) Gasket 5
Call: 0985-843-778
LỌC WONCHANG BƠM WOVP-800,1200

LỌC WONCHANG BƠM WOVP-800,1200

Kích thước (A) Đường kính ngoài: Ø35 (mm) (C) Đường kính trong: Ø70 (mm) (H) Chiều cao: 500 (mm) (WEIGHT) Trọng lượng: 0.38 Kg (VALVES) Van: 1xN.R.V (O-RING) O-ring: 4 mm
Call: 0985-843-778
LỌC WONCHANG BƠM WOVP-360,500,600

LỌC WONCHANG BƠM WOVP-360,500,600

Kích thước (A) Đường kính ngoài: Ø35 (mm) (C) Đường kính trong: Ø70 (mm) (H) Chiều cao: 375 (mm) (WEIGHT) Trọng lượng: 0.38 Kg (VALVES) Van: 1xN.R.V (O-RING) O-ring: 4 mm
Call: 0985-843-778
LỌC WONCHANG BƠM WOVP-320,430

LỌC WONCHANG BƠM WOVP-320,430

Kích thước (A) Đường kính ngoài: Ø75 (mm) (C) Đường kính trong: Ø107 (mm) (H) Chiều cao: 295 (mm) (WEIGHT) Trọng lượng: 0.38 Kg (VALVES) Van: 1xN.R.V (O-RING) O-ring: 4 mm
Call: 0985-843-778
LỌC WONCHANG BƠM WOVP-090,130

LỌC WONCHANG BƠM WOVP-090,130

Kích thước (A) Đường kính ngoài: Ø70 (mm) (C) Đường kính trong: Ø35 (mm) (H) Chiều cao: 375 (mm) (WEIGHT) Trọng lượng: 0.38 Kg (VALVES) Van: 1xN.R.V (O-RING) O-ring: 4 mm
Call: 0985-843-778
LỌC WONCHANG BƠM WOVP-060

LỌC WONCHANG BƠM WOVP-060

Kích thước (A) Đường kính ngoài: Ø70 (mm) (C) Đường kính trong: Ø35 (mm) (H) Chiều cao: 375 (mm) (WEIGHT) Trọng lượng: 0.38 Kg (VALVES) Van: 1xN.R.V (O-RING) O-ring: 4 mm
Call: 0985-843-778
LỌC WONCHANG BƠM WOVP-200

LỌC WONCHANG BƠM WOVP-200

Kích thước (A) Đường kính ngoài: Ø70 (mm) (C) Đường kính trong: Ø35 (mm) (H) Chiều cao: 250 (mm) (WEIGHT) Trọng lượng: 0.38 Kg (VALVES) Van: 1xN.R.V (O-RING) O-ring: 4 mm
Call: 0985-843-778
LỌC WONCHANG BƠM WOVP-090,130

LỌC WONCHANG BƠM WOVP-090,130

Kích thước (A) Đường kính ngoài: Ø70 (mm) (C) Đường kính trong: Ø35 (mm) (H) Chiều cao: 250 (mm) (WEIGHT) Trọng lượng: 0.38 Kg (VALVES) Van: 1xN.R.V (O-RING) O-ring: 4 mm
Call: 0985-843-778
LỌC WONCHANG BƠM WOVP-020,030,040

LỌC WONCHANG BƠM WOVP-020,030,040

Kích thước (A) Đường kính ngoài: Ø70 (mm) (C) Đường kính trong: Ø35 (mm) (H) Chiều cao: 130 (mm) (WEIGHT) Trọng lượng: 0.38 Kg (VALVES) Van: 1xN.R.V (O-RING) O-ring: 4 mm
Call: 0985-843-778
LỌC WONCHANG 35 x 70 x 500

LỌC WONCHANG 35 x 70 x 500

Kích thước (A) Đường kính ngoài: Ø70 (mm) (C) Đường kính trong: Ø35 (mm) (H) Chiều cao: 500 (mm) (WEIGHT) Trọng lượng: 0.38 Kg (VALVES) Van: 1xN.R.V (O-RING) O-ring: 4 mm
Call: 0985-843-778
LỌC WONCHANG 35 x 70 x 375

LỌC WONCHANG 35 x 70 x 375

Kích thước (A) Đường kính ngoài: Ø70 (mm) (C) Đường kính trong: Ø35 (mm) (H) Chiều cao: 375 (mm) (WEIGHT) Trọng lượng: 0.38 Kg (VALVES) Van: 1xN.R.V (O-RING) O-ring: 4 mm
Call: 0985-843-778
LỌC WONCHANG 75x107x295

LỌC WONCHANG 75x107x295

Kích thước (A) Đường kính ngoài: Ø107 (mm) (C) Đường kính trong: Ø75 (mm) (H) Chiều cao: 295 (mm) (WEIGHT) Trọng lượng: 0.38 Kg (VALVES) Van: 1xN.R.V (O-RING) O-ring: 4 mm
Call: 0985-843-778
LỌC WONCHANG 3.5 x 7 x 25

LỌC WONCHANG 3.5 x 7 x 25

Kích thước (A) Đường kính ngoài: Ø70 (mm) (C) Đường kính trong: Ø35 (mm) (H) Chiều cao: 250 (mm) (WEIGHT) Trọng lượng: 0.38 Kg (VALVES) Van: 1xN.R.V (O-RING) O-ring: 4 mm
Call: 0985-843-778
LỌC WONCHANG 35x70x250

LỌC WONCHANG 35x70x250

Kích thước (A) Đường kính ngoài: Ø70 (mm) (C) Đường kính trong: Ø35 (mm) (H) Chiều cao: 250 (mm) (WEIGHT) Trọng lượng: 0.38 Kg (VALVES) Van: 1xN.R.V (O-RING) O-ring: 4 mm
Call: 0985-843-778
LỌC WONCHANG BƠM WOVP-060

LỌC WONCHANG BƠM WOVP-060

Kích thước (A) Đường kính ngoài: Ø70 (mm) (C) Đường kính trong: Ø35 (mm) (H) Chiều cao: 206 (mm) (WEIGHT) Trọng lượng: 0.38 Kg (VALVES) Van: 1xN.R.V (O-RING) O-ring: 4 mm
Call: 0985-843-778
LỌC WONCHANG 35x70x130

LỌC WONCHANG 35x70x130

Kích thước (A) Đường kính ngoài: Ø70 (mm) (C) Đường kính trong: Ø35 (mm) (H) Chiều cao: 130 (mm) (WEIGHT) Trọng lượng: 0.38 Kg (VALVES) Van: 1xN.R.V (O-RING) O-ring: 4 mm
Call: 0985-843-778

Top

   (0)