Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Phòng Kinh Doanh

Phòng Kinh Doanh

Ms.Thúy 0985-843-778

Ms.Thúy 0985-843-778

Ms. Ái 0985-843-778

Ms. Ái 0985-843-778

Thống kê

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0

PHỤ TÙNG BƠM RIETSCHLE

mỗi trang
LỌC TÁCH DẦU RIETSCHLE 731400-0000

LỌC TÁCH DẦU RIETSCHLE 731400-0000

Dimensions (A) Outer Diameter 73 mm (C) Largest Inner Ø 22 mm (H) Total Height 83 mm (FLOW) Permissible Flow 25 m3/h (WEIGHT) Product Net Weight 0.15 Kg (J) Male BSP / G 1 Inch (O-RING) O-ring 3
Call: 0985-843-778
LỌC TÁCH DẦU RIETSCHLE 731401-0000

LỌC TÁCH DẦU RIETSCHLE 731401-0000

Dimensions (A) Outer Diameter 82 mm (C) Largest Inner Ø 35 mm (H) Total Height 128 mm (FLOW) Permissible Flow 40 m3/h (WEIGHT) Product Net Weight 0.21 Kg (J) Male BSP / G 1.1/2 Inch (O-RING) O-ring 5
Call: 0985-843-778
LỌC TÁCH DẦU RIETSCHLE 731468-0000

LỌC TÁCH DẦU RIETSCHLE 731468-0000

Dimensions (A) Outer Diameter 80 mm (C) Largest Inner Ø 57 mm (F) Largest Diameter 97 mm (H) Total Height 118 mm (FLOW) Permissible Flow 40 m3/h (WEIGHT) Product Net Weight 0.19 Kg (O-RING) O-ring 2+3
Call: 0985-843-778
LỌC TÁCH DẦU RIETSCHLE 731630-0000

LỌC TÁCH DẦU RIETSCHLE 731630-0000

Dimensions (A) Outer Diameter 80 mm (C) Largest Inner Ø 57 mm (F) Largest Diameter 97 mm (H) Total Height 177 mm (WEIGHT) Product Net Weight 0.31 Kg (O-RING) O-ring 2+3
Call: 0985-843-778
CÁNH VAN BƠM RIETSCHLE

CÁNH VAN BƠM RIETSCHLE

CÁNH THAN BƠM RIETSCHLE 518943 CÁNH THAN BƠM RIETSCHLE 523885 CÁNH THAN BƠM RIETSCHLE 523889 CÁNH THAN BƠM RIETSCHLE 525421 CÁNH THAN BƠM RIETSCHLE 525977
Call: 0985-843-778
DẦU BƠM RIETSCHLE MULTI-LUBE 100

DẦU BƠM RIETSCHLE MULTI-LUBE 100

RIETSCHLE MULTI-LUBE 100 Specifications Vapor Pressure: 3X10-4 Torr Viscosity @ 100°F: 95 cst. Fire Point: 290°C. 554°F Flash Point: 270°C. 518°F Pour Point: -12°C. Specific Gravity: 0 .88 g/ml
Call: 0985-843-778
LỌC TÁCH DẦU RIETSCHLE 731399-0000

LỌC TÁCH DẦU RIETSCHLE 731399-0000

Dimensions (A) Outer Diameter 55 mm (C) Largest Inner Ø 15 mm (H) Total Height 90 mm (FLOW) Permissible Flow 17 m3/h (WEIGHT) Product Net Weight 0.07 Kg (J) Male BSP / G 3/4 Inch (O-RING) O-ring 3
Call: 0985-843-778
LỌC TÁCH DẦU RIETSCHLE 731311-0000

LỌC TÁCH DẦU RIETSCHLE 731311-0000

Dimensions (A) Outer Diameter 54 mm (C) Largest Inner Ø 16 mm (H) Total Height 139 mm
Call: 0985-843-778
LỌC TÁCH DẦU RIETSCHLE 731023-0000

LỌC TÁCH DẦU RIETSCHLE 731023-0000

Dimensions (A) Outer Diameter 55 mm (C) Largest Inner Ø 25 mm (E) Smallest Inner Ø 25 mm (H) Total Height 130 mm (WEIGHT) Product Net Weight 0.07 Kg (O-RING) O-ring 4+4
Call: 0985-843-778
LỌC TÁCH DẦU RIETSCHLE 730946-0000

LỌC TÁCH DẦU RIETSCHLE 730946-0000

Dimensions (A) Outer Diameter 55 mm (C) Largest Inner Ø 25 mm (E) Smallest Inner Ø 25 mm (H) Total Height 75 mm (FLOW) Permissible Flow 0.3 m3/h (WEIGHT) Product Net Weight 0.08 Kg (O-RING) O-ring 4+4
Call: 0985-843-778
LỌC TÁCH DẦU RIETSCHLE 730937-0000

LỌC TÁCH DẦU RIETSCHLE 730937-0000

Dimensions (A) Outer Diameter 80 mm (C) Largest Inner Ø 45 mm (E) Smallest Inner Ø 45 mm (H) Total Height 125 mm (FLOW) Permissible Flow 1.6 m3/h (WEIGHT) Product Net Weight 0.22 Kg (O-RING) O-ring 5+5
Call: 0985-843-778
LỌC TÁCH DẦU RIETSCHLE 730936-0000

LỌC TÁCH DẦU RIETSCHLE 730936-0000

Dimensions (A) Outer Diameter 72 mm (C) Largest Inner Ø 32 mm (E) Smallest Inner Ø 32 mm (H) Total Height 80 mm (FLOW) Permissible Flow 0.5 m3/h (WEIGHT) Product Net Weight 0.1 Kg (O-RING) O-ring 4+4
Call: 0985-843-778
LỌC DẦU RIETSCHLE 783718-0000

LỌC DẦU RIETSCHLE 783718-0000

Dimensions (A) Outer Diameter 136 mm (H) Total Height 302 mm (O) Thread 1" 1/2 16-UNF
Call: 0985-843-778
LỌC DẦU RIETSCHLE 783717-0000

LỌC DẦU RIETSCHLE 783717-0000

Dimensions (A) Outer Diameter 108 mm (H) Total Height 210 mm (O) Thread 1" 1/8 16-UNF
Call: 0985-843-778
LỌC DẦU RIETSCHLE 783716-0000

LỌC DẦU RIETSCHLE 783716-0000

Dimensions (A) Outer Diameter 93 mm (H) Total Height 210 mm (O) Thread 1-1/2'' UNF
Call: 0985-843-778
CÁNH VAN BƠM RIETSCHLE 525421

CÁNH VAN BƠM RIETSCHLE 525421

Dimensions (B) Lenght 215 mm (D) Width 5 mm (H) Total Height 52 mm
Call: 0985-843-778
CÁNH VAN BƠM RIETSCHLE 523889

CÁNH VAN BƠM RIETSCHLE 523889

Dimensions (B) Lenght 215 mm (D) Width 5 mm (H) Total Height 52 mm
Call: 0985-843-778
CÁNH VAN BƠM RIETSCHLE 523885

CÁNH VAN BƠM RIETSCHLE 523885

Dimensions (B) Lenght 215 mm (D) Width 5 mm (H) Total Height 52 mm
Call: 0985-843-778
CÁNH VAN BƠM RIETSCHLE 518943

CÁNH VAN BƠM RIETSCHLE 518943

Dimensions (B) Lenght 215 mm (D) Width 5 mm (H) Total Height 52 mm
Call: 0985-843-778
LỌC GIÓ RIETSCHLE 317895

LỌC GIÓ RIETSCHLE 317895

Dimensions (A) Outer Diameter 30 mm (C) Largest Inner Ø 10 mm (E) Smallest Inner Ø 5 mm (H) Total Height 63 mm (WEIGHT) Product Net Weight 0.03 Kg (GASKET) Gasket 4
Call: 0985-843-778
LỌC GIÓ RIETSCHLE 317896

LỌC GIÓ RIETSCHLE 317896

Dimensions (A) Outer Diameter 30 mm (C) Largest Inner Ø 10 mm (E) Smallest Inner Ø 5 mm (H) Total Height 63 mm (WEIGHT) Product Net Weight 0.03 Kg (GASKET) Gasket 4
Call: 0985-843-778
LỌC GIÓ RIETSCHLE 317900

LỌC GIÓ RIETSCHLE 317900

Dimensions (A) Outer Diameter 30 mm (C) Largest Inner Ø 10 mm (E) Smallest Inner Ø 5 mm (H) Total Height 63 mm (WEIGHT) Product Net Weight 0.03 Kg (GASKET) Gasket 4
Call: 0985-843-778
LỌC GIÓ RIETSCHLE 317901

LỌC GIÓ RIETSCHLE 317901

Dimensions (A) Outer Diameter 30 mm (C) Largest Inner Ø 10 mm (E) Smallest Inner Ø 5 mm (H) Total Height 63 mm (WEIGHT) Product Net Weight 0.03 Kg (GASKET) Gasket 4
Call: 0985-843-778
LỌC GIÓ RIETSCHLE 317932

LỌC GIÓ RIETSCHLE 317932

Dimensions (A) Outer Diameter 30 mm (C) Largest Inner Ø 10 mm (E) Smallest Inner Ø 5 mm (H) Total Height 63 mm (WEIGHT) Product Net Weight 0.03 Kg (GASKET) Gasket 4
Call: 0985-843-778
LỌC GIÓ RIETSCHLE 317957

LỌC GIÓ RIETSCHLE 317957

Dimensions (A) Outer Diameter 30 mm (C) Largest Inner Ø 10 mm (E) Smallest Inner Ø 5 mm (H) Total Height 63 mm (WEIGHT) Product Net Weight 0.03 Kg (GASKET) Gasket 4
Call: 0985-843-778
LỌC GIÓ RIETSCHLE 317960

LỌC GIÓ RIETSCHLE 317960

Dimensions (A) Outer Diameter 30 mm (C) Largest Inner Ø 10 mm (E) Smallest Inner Ø 5 mm (H) Total Height 63 mm (WEIGHT) Product Net Weight 0.03 Kg (GASKET) Gasket 4
Call: 0985-843-778
LỌC GIÓ RIETSCHLE 317984

LỌC GIÓ RIETSCHLE 317984

Dimensions (A) Outer Diameter 30 mm (C) Largest Inner Ø 10 mm (E) Smallest Inner Ø 5 mm (H) Total Height 63 mm (WEIGHT) Product Net Weight 0.03 Kg (GASKET) Gasket 4
Call: 0985-843-778
LỌC GIÓ RIETSCHLE 317985

LỌC GIÓ RIETSCHLE 317985

Dimensions (A) Outer Diameter 30 mm (C) Largest Inner Ø 10 mm (E) Smallest Inner Ø 5 mm (H) Total Height 63 mm (WEIGHT) Product Net Weight 0.03 Kg (GASKET) Gasket 4
Call: 0985-843-778
LỌC GIÓ RIETSCHLE 513457

LỌC GIÓ RIETSCHLE 513457

Dimensions (A) Outer Diameter 30 mm (C) Largest Inner Ø 10 mm (E) Smallest Inner Ø 5 mm (H) Total Height 63 mm (WEIGHT) Product Net Weight 0.03 Kg (GASKET) Gasket 4
Call: 0985-843-778
LỌC GIÓ RIETSCHLE 513458

LỌC GIÓ RIETSCHLE 513458

Dimensions (A) Outer Diameter 30 mm (C) Largest Inner Ø 10 mm (E) Smallest Inner Ø 5 mm (H) Total Height 63 mm (WEIGHT) Product Net Weight 0.03 Kg (GASKET) Gasket 4
Call: 0985-843-778
LỌC GIÓ RIETSCHLE 514347

LỌC GIÓ RIETSCHLE 514347

Dimensions (A) Outer Diameter 30 mm (C) Largest Inner Ø 10 mm (E) Smallest Inner Ø 5 mm (H) Total Height 63 mm (WEIGHT) Product Net Weight 0.03 Kg (GASKET) Gasket 4
Call: 0985-843-778
LỌC GIÓ RIETSCHLE 515310

LỌC GIÓ RIETSCHLE 515310

Dimensions (A) Outer Diameter 30 mm (C) Largest Inner Ø 10 mm (E) Smallest Inner Ø 5 mm (H) Total Height 63 mm (WEIGHT) Product Net Weight 0.03 Kg (GASKET) Gasket 4
Call: 0985-843-778
LỌC GIÓ RIETSCHLE 515339

LỌC GIÓ RIETSCHLE 515339

Dimensions (A) Outer Diameter 30 mm (C) Largest Inner Ø 10 mm (E) Smallest Inner Ø 5 mm (H) Total Height 63 mm (WEIGHT) Product Net Weight 0.03 Kg (GASKET) Gasket 4
Call: 0985-843-778
LỌC GIÓ RIETSCHLE 515340

LỌC GIÓ RIETSCHLE 515340

Dimensions (A) Outer Diameter 30 mm (C) Largest Inner Ø 10 mm (E) Smallest Inner Ø 5 mm (H) Total Height 63 mm (WEIGHT) Product Net Weight 0.03 Kg (GASKET) Gasket 4
Call: 0985-843-778
LỌC GIÓ RIETSCHLE 515411

LỌC GIÓ RIETSCHLE 515411

Dimensions (A) Outer Diameter 30 mm (C) Largest Inner Ø 10 mm (E) Smallest Inner Ø 5 mm (H) Total Height 63 mm (WEIGHT) Product Net Weight 0.03 Kg (GASKET) Gasket 4
Call: 0985-843-778
LỌC GIÓ RIETSCHLE 523464

LỌC GIÓ RIETSCHLE 523464

Dimensions (A) Outer Diameter 30 mm (C) Largest Inner Ø 10 mm (E) Smallest Inner Ø 5 mm (H) Total Height 63 mm (WEIGHT) Product Net Weight 0.03 Kg (GASKET) Gasket 4
Call: 0985-843-778

Top

   (0)