Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Phòng Kinh Doanh

Phòng Kinh Doanh

Ms.Thúy 0985-843-778

Ms.Thúy 0985-843-778

Ms. Ái 0985-843-778

Ms. Ái 0985-843-778

Thống kê

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0

LỌC GIÓ BƠM BUSCH

mỗi trang
LỌC GIÓ BUSCH 0532-000-002

LỌC GIÓ BUSCH 0532-000-002

Kích thước (A) Đường kính ngoài: 98 mm (C) Đường kính trong lớn nhất: Ø 60 mm (E) Đường kính trong nhỏ nhất: Ø 60 mm (H) Tổng chiều cao: 70 mm (FLOW) Lưu lượng: 57 m3/h (WEIGHT) Trọng lượng: 0.21 Kg
Call: 0985-843-778
LỌC GIÓ BUSCH 0532516239

LỌC GIÓ BUSCH 0532516239

Dimensions (A) Outer Diameter 256 mm (C) Largest Inner Ø 192 mm (E) Smallest Inner Ø 192 mm (H) Total Height 196 mm (FLOW) Permissible Flow 1350 m3/h (WEIGHT) Product Net Weight 1.04 Kg
Call: 0985-843-778
LỌC GIÓ BUSCH 0532121865

LỌC GIÓ BUSCH 0532121865

Dimensions (A) Outer Diameter 256 mm (C) Largest Inner Ø 192 mm (E) Smallest Inner Ø 192 mm (H) Total Height 196 mm (FLOW) Permissible Flow 1350 m3/h (WEIGHT) Product Net Weight 1.04 Kg
Call: 0985-843-778
LỌC GIÓ BUSCH 0532121864

LỌC GIÓ BUSCH 0532121864

Dimensions (A) Outer Diameter 150 mm (C) Largest Inner Ø 88 mm (E) Smallest Inner Ø 88 mm (H) Total Height 222 mm (FLOW) Permissible Flow 431 m3/h (WEIGHT) Product Net Weight 0.64 Kg (GASKET) Gasket 3
Call: 0985-843-778
LỌC GIÓ BUSCH 0532121863

LỌC GIÓ BUSCH 0532121863

Dimensions (A) Outer Diameter 128 mm (C) Largest Inner Ø 64 mm (E) Smallest Inner Ø 64 mm (H) Total Height 125 mm (FLOW) Permissible Flow 168 m3/h (WEIGHT) Product Net Weight 0.43 Kg
Call: 0985-843-778
LỌC GIÓ BUSCH 0532121862

LỌC GIÓ BUSCH 0532121862

Dimensions (A) Outer Diameter 98 mm (C) Largest Inner Ø 60 mm (E) Smallest Inner Ø 60 mm (H) Total Height 70 mm (FLOW) Permissible Flow 57 m3/h (WEIGHT) Product Net Weight 0.18 Kg
Call: 0985-843-778
LỌC GIÓ BUSCH 0532121861

LỌC GIÓ BUSCH 0532121861

Dimensions (A) Outer Diameter 65 mm (C) Largest Inner Ø 38 mm (H) Total Height 70 mm (FLOW) Permissible Flow 34 m3/h
Call: 0985-843-778
LỌC GIÓ BUSCH 0532000007

LỌC GIÓ BUSCH 0532000007

Dimensions (A) Outer Diameter 302 mm (C) Largest Inner Ø 192 mm (E) Smallest Inner Ø 10.7 mm (H) Total Height 475 mm (FLOW) Permissible Flow 3507 m3/h (WEIGHT) Product Net Weight 3.57 Kg (GASKET) Gasket 11
Call: 0985-843-778
LỌC GIÓ BUSCH 0532000006

LỌC GIÓ BUSCH 0532000006

Dimensions (A) Outer Diameter 256 mm (C) Largest Inner Ø 192 mm (E) Smallest Inner Ø 192 mm (H) Total Height 196 mm (FLOW) Permissible Flow 1350 m3/h (WEIGHT) Product Net Weight 1.45 Kg
Call: 0985-843-778
LỌC GIÓ BUSCH 0532000005

LỌC GIÓ BUSCH 0532000005

Dimensions (A) Outer Diameter 65 mm (C) Largest Inner Ø 38 mm (H) Total Height 70 mm (FLOW) Permissible Flow 34 m3/h (WEIGHT) Product Net Weight 0.09 Kg
Call: 0985-843-778
LỌC GIÓ BUSCH 0532000004

LỌC GIÓ BUSCH 0532000004

Dimensions (A) Outer Diameter 150 mm (C) Largest Inner Ø 88 mm (E) Smallest Inner Ø 88 mm (H) Total Height 222 mm (FLOW) Permissible Flow 431 m3/h (WEIGHT) Product Net Weight 0.64 Kg (GASKET) Gasket 3
Call: 0985-843-778
LỌC GIÓ BUSCH 0532000003

LỌC GIÓ BUSCH 0532000003

Dimensions (A) Outer Diameter 128 mm (C) Largest Inner Ø 64 mm (E) Smallest Inner Ø 64 mm (H) Total Height 125 mm (FLOW) Permissible Flow 168 m3/h (WEIGHT) Product Net Weight 0.5 Kg
Call: 0985-843-778
BUSCH 0532000022

BUSCH 0532000022

Dimensions (A) Outer Diameter 51 mm (C) Largest Inner Ø 31 mm (E) Smallest Inner Ø 5.2 mm (H) Total Height 162 mm (FLOW) Permissible Flow 44 m3/h (WEIGHT) Product Net Weight 0.05 Kg (GASKET) Gasket 3
Call: 0985-843-778
LỌC GIÓ 0532000022

LỌC GIÓ 0532000022

Dimensions (A) Outer Diameter 51 mm (C) Largest Inner Ø 31 mm (E) Smallest Inner Ø 5.2 mm (H) Total Height 162 mm (FLOW) Permissible Flow 44 m3/h (WEIGHT) Product Net Weight 0.05 Kg (GASKET) Gasket 3
Call: 0985-843-778
AIR FILTER 0532000022

AIR FILTER 0532000022

Dimensions (A) Outer Diameter 51 mm (C) Largest Inner Ø 31 mm (E) Smallest Inner Ø 5.2 mm (H) Total Height 162 mm (FLOW) Permissible Flow 44 m3/h (WEIGHT) Product Net Weight 0.05 Kg (GASKET) Gasket 3
Call: 0985-843-778
BUSCH AIR FILTER 0532000022

BUSCH AIR FILTER 0532000022

Dimensions (A) Outer Diameter 51 mm (C) Largest Inner Ø 31 mm (E) Smallest Inner Ø 5.2 mm (H) Total Height 162 mm (FLOW) Permissible Flow 44 m3/h (WEIGHT) Product Net Weight 0.05 Kg (GASKET) Gasket 3
Call: 0985-843-778
LỌC GIÓ BUSCH 0532000022

LỌC GIÓ BUSCH 0532000022

Dimensions (A) Outer Diameter 51 mm (C) Largest Inner Ø 31 mm (E) Smallest Inner Ø 5.2 mm (H) Total Height 162 mm (FLOW) Permissible Flow 44 m3/h (WEIGHT) Product Net Weight 0.05 Kg (GASKET) Gasket 3
Call: 0985-843-778
BUSCH 0532516239

BUSCH 0532516239

Dimensions (A) Outer Diameter 256 mm (C) Largest Inner Ø 192 mm (E) Smallest Inner Ø 192 mm (H) Total Height 196 mm (FLOW) Permissible Flow 1350 m3/h (WEIGHT) Product Net Weight 1.04 Kg
Call: 0985-843-778
LỌC GIÓ 0532516239

LỌC GIÓ 0532516239

Dimensions (A) Outer Diameter 256 mm (C) Largest Inner Ø 192 mm (E) Smallest Inner Ø 192 mm (H) Total Height 196 mm (FLOW) Permissible Flow 1350 m3/h (WEIGHT) Product Net Weight 1.04 Kg
Call: 0985-843-778
AIR FILTER 0532516239

AIR FILTER 0532516239

Dimensions (A) Outer Diameter 256 mm (C) Largest Inner Ø 192 mm (E) Smallest Inner Ø 192 mm (H) Total Height 196 mm (FLOW) Permissible Flow 1350 m3/h (WEIGHT) Product Net Weight 1.04 Kg
Call: 0985-843-778
BUSCH AIR FILTER 0532516239

BUSCH AIR FILTER 0532516239

Dimensions (A) Outer Diameter 256 mm (C) Largest Inner Ø 192 mm (E) Smallest Inner Ø 192 mm (H) Total Height 196 mm (FLOW) Permissible Flow 1350 m3/h (WEIGHT) Product Net Weight 1.04 Kg
Call: 0985-843-778
BUSCH 0532505411

BUSCH 0532505411

Dimensions (A) Outer Diameter 83 mm (C) Largest Inner Ø 76 mm (E) Smallest Inner Ø 17 mm (F) Largest Diameter 90 mm (H) Total Height 345 mm
Call: 0985-843-778
LỌC GIÓ 0532505411

LỌC GIÓ 0532505411

Dimensions (A) Outer Diameter 83 mm (C) Largest Inner Ø 76 mm (E) Smallest Inner Ø 17 mm (F) Largest Diameter 90 mm (H) Total Height 345 mm
Call: 0985-843-778
AIR FILTER 0532505411

AIR FILTER 0532505411

Dimensions (A) Outer Diameter 83 mm (C) Largest Inner Ø 76 mm (E) Smallest Inner Ø 17 mm (F) Largest Diameter 90 mm (H) Total Height 345 mm
Call: 0985-843-778
BUSCH AIR FILTER 0532505411

BUSCH AIR FILTER 0532505411

Dimensions (A) Outer Diameter 83 mm (C) Largest Inner Ø 76 mm (E) Smallest Inner Ø 17 mm (F) Largest Diameter 90 mm (H) Total Height 345 mm
Call: 0985-843-778
LỌC GIÓ BUSCH 0532505411

LỌC GIÓ BUSCH 0532505411

Dimensions (A) Outer Diameter 83 mm (C) Largest Inner Ø 76 mm (E) Smallest Inner Ø 17 mm (F) Largest Diameter 90 mm (H) Total Height 345 mm
Call: 0985-843-778
BUSCH 0532500081

BUSCH 0532500081

Dimensions (A) Outer Diameter 51 mm (C) Largest Inner Ø 31 mm (E) Smallest Inner Ø 31 mm (H) Total Height 163 mm (FLOW) Permissible Flow 51 m3/h (WEIGHT) Product Net Weight 0.08 Kg (GASKET) Gasket 5+5
Call: 0985-843-778
LỌC GIÓ 0532500081

LỌC GIÓ 0532500081

Dimensions (A) Outer Diameter 51 mm (C) Largest Inner Ø 31 mm (E) Smallest Inner Ø 31 mm (H) Total Height 163 mm (FLOW) Permissible Flow 51 m3/h (WEIGHT) Product Net Weight 0.08 Kg (GASKET) Gasket 5+5
Call: 0985-843-778
AIR FILTER 0532500081

AIR FILTER 0532500081

Dimensions (A) Outer Diameter 51 mm (C) Largest Inner Ø 31 mm (E) Smallest Inner Ø 31 mm (H) Total Height 163 mm (FLOW) Permissible Flow 51 m3/h (WEIGHT) Product Net Weight 0.08 Kg (GASKET) Gasket 5+5
Call: 0985-843-778
BUSCH AIR FILTER 0532500081

BUSCH AIR FILTER 0532500081

Dimensions (A) Outer Diameter 51 mm (C) Largest Inner Ø 31 mm (E) Smallest Inner Ø 31 mm (H) Total Height 163 mm (FLOW) Permissible Flow 51 m3/h (WEIGHT) Product Net Weight 0.08 Kg (GASKET) Gasket 5+5
Call: 0985-843-778
LỌC GIÓ BUSCH 0532500081

LỌC GIÓ BUSCH 0532500081

Dimensions (A) Outer Diameter 51 mm (C) Largest Inner Ø 31 mm (E) Smallest Inner Ø 31 mm (H) Total Height 163 mm (FLOW) Permissible Flow 51 m3/h (WEIGHT) Product Net Weight 0.08 Kg (GASKET) Gasket 5+5
Call: 0985-843-778
BUSCH 0532500080

BUSCH 0532500080

Dimensions (A) Outer Diameter 51 mm (C) Largest Inner Ø 31 mm (E) Smallest Inner Ø 31 mm (H) Total Height 138 mm (FLOW) Permissible Flow 40 m3/h (WEIGHT) Product Net Weight 0.09 Kg (GASKET) Gasket 5+5
Call: 0985-843-778
LỌC GIÓ 0532500080

LỌC GIÓ 0532500080

Dimensions (A) Outer Diameter 51 mm (C) Largest Inner Ø 31 mm (E) Smallest Inner Ø 31 mm (H) Total Height 138 mm (FLOW) Permissible Flow 40 m3/h (WEIGHT) Product Net Weight 0.09 Kg (GASKET) Gasket 5+5
Call: 0985-843-778
AIR FILTER 0532500080

AIR FILTER 0532500080

Dimensions (A) Outer Diameter 51 mm (C) Largest Inner Ø 31 mm (E) Smallest Inner Ø 31 mm (H) Total Height 138 mm (FLOW) Permissible Flow 40 m3/h (WEIGHT) Product Net Weight 0.09 Kg (GASKET) Gasket 5+5
Call: 0985-843-778
BUSCH AIR FILTER 0532500080

BUSCH AIR FILTER 0532500080

Dimensions (A) Outer Diameter 51 mm (C) Largest Inner Ø 31 mm (E) Smallest Inner Ø 31 mm (H) Total Height 138 mm (FLOW) Permissible Flow 40 m3/h (WEIGHT) Product Net Weight 0.09 Kg (GASKET) Gasket 5+5
Call: 0985-843-778
BUSCH 0532500047

BUSCH 0532500047

Dimensions (A) Outer Diameter 30 mm (C) Largest Inner Ø 15 mm (E) Smallest Inner Ø 15 mm (H) Total Height 149 mm (FLOW) Permissible Flow 18 m3/h (WEIGHT) Product Net Weight 0.03 Kg (GASKET) Gasket 5+5
Call: 0985-843-778

Top

   (0)