Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Phòng Kinh Doanh

Phòng Kinh Doanh

Ms.Thúy 0985-843-778

Ms.Thúy 0985-843-778

Ms. Ái 0985-843-778

Ms. Ái 0985-843-778

Thống kê

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0

PHỤ TÙNG BƠM BECKER

mỗi trang
LỌC DẦU BECKER 90970900000

LỌC DẦU BECKER 90970900000

Dimensions (A) Outer Diameter 93 mm (H) Total Height 95 mm (FLOW) Permissible Flow 1.2 m3/h (O) UNF 3/4 inch (VALVES) Valves By-Pass 2,5 bar & drain 0,12 bar (INCLUDING) Including Max. 14 bar
Call: 0985-843-778
LỌC TÁCH DẦU BECKER 965409-00000

LỌC TÁCH DẦU BECKER 965409-00000

KÍCH THƯỚC: (A) ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI: 100 (MM) (C) ĐƯỜNG KÍNH TRONG LỚN NHẤT: Ø 67 (MM) (E) ĐƯỜNG KÍNH TRONG NHỎ NHẤT: Ø 56 (MM) (H) TỔNG CHIỀU CAO: 251 (MM)
Call: 0985-843-778
LỌC TÁCH DẦU BECKER 965416-00000

LỌC TÁCH DẦU BECKER 965416-00000

KÍCH THƯỚC: (A) ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI: 100 (MM) (C) ĐƯỜNG KÍNH TRONG LỚN NHẤT: Ø 70 (MM) (E) ĐƯỜNG KÍNH TRONG NHỎ NHẤT: Ø 7 (MM) (H) TỔNG CHIỀU CAO: 255 (MM)
Call: 0985-843-778
CÁNH VAN BƠM BECKER

CÁNH VAN BƠM BECKER

BECKER 900505 BECKER 900511 BECKER 900512 BECKER 901329 BECKER 901330 BECKER 901333 BECKER 901334 BECKER 901347 BECKER 901349 BECKER 901352 BECKER 90136701000 BECKER 90137301010
Call: 0985-843-778
DẦU BƠM BECKER SS100

DẦU BƠM BECKER SS100

BECKER VACUUM OIL SS100 Specifications Vapor Pressure: 3X10-4 Torr Viscosity @ 100°F: 95 cst. Fire Point: 290°C. 554°F Flash Point: 270°C. 518°F Pour Point: -12°C. Specific Gravity: 0 .88 g/ml
Call: 0985-843-778
LỌC TÁCH DẦU BECKER 965415-00000

LỌC TÁCH DẦU BECKER 965415-00000

KÍCH THƯỚC: (A) ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI: 102 (MM) (C) ĐƯỜNG KÍNH TRONG LỚN NHẤT: Ø 62 (MM) (E) ĐƯỜNG KÍNH TRONG NHỎ NHẤT: Ø 6 (MM) (H) TỔNG CHIỀU CAO: 298 (MM)
Call: 0985-843-778
LỌC TÁCH DẦU BECKER 965411-00000

LỌC TÁCH DẦU BECKER 965411-00000

KÍCH THƯỚC: (A) ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI: 123 (MM) (C) ĐƯỜNG KÍNH TRONG LỚN NHẤT: Ø 88 (MM) (E) ĐƯỜNG KÍNH TRONG NHỎ NHẤT: Ø 88 (MM) (H) TỔNG CHIỀU CAO: 630 (MM)
Call: 0985-843-778
LỌC TÁCH DẦU BECKER 965414-00000

LỌC TÁCH DẦU BECKER 965414-00000

KÍCH THƯỚC: (A) ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI: 65 (MM) (C) ĐƯỜNG KÍNH TRONG LỚN NHẤT: Ø 43 (MM) (E) ĐƯỜNG KÍNH TRONG NHỎ NHẤT: Ø 43 (MM) (H) TỔNG CHIỀU CAO: 140 (MM)
Call: 0985-843-778
LỌC TÁCH DẦU BECKER 965413-00000

LỌC TÁCH DẦU BECKER 965413-00000

KÍCH THƯỚC: (A) ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI: 65 (MM) (C) ĐƯỜNG KÍNH TRONG LỚN NHẤT: Ø 43 (MM) (E) ĐƯỜNG KÍNH TRONG NHỎ NHẤT: Ø 43 (MM) (H) TỔNG CHIỀU CAO: 100 (MM)
Call: 0985-843-778
LỌC TÁCH DẦU BECKER 965412-00000

LỌC TÁCH DẦU BECKER 965412-00000

KÍCH THƯỚC: (A) ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI: 100 (MM) (C) ĐƯỜNG KÍNH TRONG LỚN NHẤT: Ø 55 (MM) (E) ĐƯỜNG KÍNH TRONG NHỎ NHẤT: Ø 67 (MM) (H) TỔNG CHIỀU CAO: 293 (MM)
Call: 0985-843-778
LỌC TÁCH DẦU BECKER 965410-00000

LỌC TÁCH DẦU BECKER 965410-00000

KÍCH THƯỚC: (A) ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI: 123 (MM) (C) ĐƯỜNG KÍNH TRONG LỚN NHẤT: Ø 88 (MM) (E) ĐƯỜNG KÍNH TRONG NHỎ NHẤT: Ø 88 (MM) (H) TỔNG CHIỀU CAO: 460 (MM)
Call: 0985-843-778
LỌC TÁCH DẦU BECKER 965406

LỌC TÁCH DẦU BECKER 965406

Dimensions (A) Outer Diameter 35 mm (H) Total Height 66 mm (WEIGHT) Product Net Weight 0.05 Kg (J) Male BSP / G 3/8 Inch (O-RING) O-ring 3
Call: 0985-843-778
LỌC TÁCH DẦU BECKER 065401

LỌC TÁCH DẦU BECKER 065401

Dimensions (A) Outer Diameter 70 mm (C) Largest Inner Ø 40 mm (E) Smallest Inner Ø 40 mm (H) Total Height 93 mm (FLOW) Permissible Flow 0.7 m3/h (WEIGHT) Product Net Weight 0.14 Kg (GASKET) Gasket 2+2
Call: 0985-843-778
LỌC TÁCH DẦU BECKER 965403

LỌC TÁCH DẦU BECKER 965403

Dimensions (A) Outer Diameter 108 mm (C) Largest Inner Ø 73 mm (E) Smallest Inner Ø 73 mm (H) Total Height 285 mm (FLOW) Permissible Flow 2.8 m3/h (WEIGHT) Product Net Weight 0.63 Kg (GASKET) Gasket 6+6
Call: 0985-843-778
LỌC TÁCH DẦU BECKER 965402

LỌC TÁCH DẦU BECKER 965402

Dimensions (A) Outer Diameter 108 mm (C) Largest Inner Ø 73 mm (E) Smallest Inner Ø 73 mm (H) Total Height 220 mm (FLOW) Permissible Flow 2.2 m3/h (WEIGHT) Product Net Weight 0.5 Kg (GASKET) Gasket 6+6
Call: 0985-843-778
LỌC TÁCH DẦU BECKER 965404

LỌC TÁCH DẦU BECKER 965404

Dimensions (A) Outer Diameter 65 mm (C) Largest Inner Ø 43 mm (H) Total Height 100 mm (WEIGHT) Product Net Weight 0.12 Kg (GASKET) Gasket 3
Call: 0985-843-778
CÁNH THAN BƠM BECKER 900511

CÁNH THAN BƠM BECKER 900511

Dimensions (B) Lenght 180 mm (D) Width 4 mm (H1) Height 55 mm BECKER U 2.165 BECKER U 4.165 UNTIL INDEX D BECKER U 4.165 FROM INDEX E
Call: 0985-843-778
CÁNH THAN BƠM BECKER 900512

CÁNH THAN BƠM BECKER 900512

Dimensions (B) Lenght 180 mm (D) Width 4 mm (H1) Height 55 mm BECKER U 2.165 BECKER U 4.165 UNTIL INDEX D BECKER U 4.165 FROM INDEX E
Call: 0985-843-778
CÁNH THAN BƠM BECKER 901329

CÁNH THAN BƠM BECKER 901329

Dimensions (B) Lenght 180 mm (D) Width 4 mm (H1) Height 55 mm BECKER U 2.165 BECKER U 4.165 UNTIL INDEX D BECKER U 4.165 FROM INDEX E
Call: 0985-843-778
CÁNH THAN BƠM BECKER 901330

CÁNH THAN BƠM BECKER 901330

Dimensions (B) Lenght 180 mm (D) Width 4 mm (H1) Height 55 mm BECKER U 2.165 BECKER U 4.165 UNTIL INDEX D BECKER U 4.165 FROM INDEX E
Call: 0985-843-778
CÁNH THAN BƠM BECKER 901333

CÁNH THAN BƠM BECKER 901333

Dimensions (B) Lenght 180 mm (D) Width 4 mm (H1) Height 55 mm BECKER U 2.165 BECKER U 4.165 UNTIL INDEX D BECKER U 4.165 FROM INDEX E
Call: 0985-843-778
CÁNH THAN BƠM BECKER 901334

CÁNH THAN BƠM BECKER 901334

Dimensions (B) Lenght 180 mm (D) Width 4 mm (H1) Height 55 mm BECKER U 2.165 BECKER U 4.165 UNTIL INDEX D BECKER U 4.165 FROM INDEX E
Call: 0985-843-778
CÁNH THAN BƠM BECKER 901347

CÁNH THAN BƠM BECKER 901347

Dimensions (B) Lenght 180 mm (D) Width 4 mm (H1) Height 55 mm BECKER U 2.165 BECKER U 4.165 UNTIL INDEX D BECKER U 4.165 FROM INDEX E
Call: 0985-843-778
CÁNH THAN BƠM BECKER 901349

CÁNH THAN BƠM BECKER 901349

Dimensions (B) Lenght 180 mm (D) Width 4 mm (H1) Height 55 mm BECKER U 2.165 BECKER U 4.165 UNTIL INDEX D BECKER U 4.165 FROM INDEX E
Call: 0985-843-778
CÁNH THAN BƠM BECKER 901352

CÁNH THAN BƠM BECKER 901352

Dimensions (B) Lenght 180 mm (D) Width 4 mm (H1) Height 55 mm BECKER U 2.165 BECKER U 4.165 UNTIL INDEX D BECKER U 4.165 FROM INDEX E
Call: 0985-843-778
CÁNH THAN BƠM BECKER 90136701000

CÁNH THAN BƠM BECKER 90136701000

Dimensions (B) Lenght 180 mm (D) Width 4 mm (H1) Height 55 mm BECKER U 2.165 BECKER U 4.165 UNTIL INDEX D BECKER U 4.165 FROM INDEX E
Call: 0985-843-778
CÁNH THAN BƠM BECKER 90137301010

CÁNH THAN BƠM BECKER 90137301010

Dimensions (B) Lenght 180 mm (D) Width 4 mm (H1) Height 55 mm BECKER U 2.165 BECKER U 4.165 UNTIL INDEX D BECKER U 4.165 FROM INDEX E
Call: 0985-843-778
CÁNH THAN BƠM BECKER 900505

CÁNH THAN BƠM BECKER 900505

Dimensions (B) Lenght 250 mm (D) Width 4 mm (H1) Height 39 mm Becker DVT2.100 Becker DVT3.100 Becker KDT2.100 Becker KDT3.100 Becker KVT2.100 Becker KVT3.100
Call: 0985-843-778
LỌC DẦU BECKER 76530205

LỌC DẦU BECKER 76530205

Dimensions (A) Outer Diameter 93 mm (H) Total Height 95 mm (FLOW) Permissible Flow 1.2 m3/h (O) UNF 3/4 inch (VALVES) Valves By-Pass 2,5 bar & drain 0,12 bar (INCLUDING) Including Max. 14 bar
Call: 0985-843-778
LỌC DẦU BECKER 90970431200

LỌC DẦU BECKER 90970431200

Dimensions (A) Outer Diameter 93 mm (H) Total Height 95 mm (FLOW) Permissible Flow 1.2 m3/h (O) UNF 3/4 inch (VALVES) Valves By-Pass 2,5 bar & drain 0,12 bar (INCLUDING) Including Max. 14 bar
Call: 0985-843-778
LỌC DẦU BECKER 76530105

LỌC DẦU BECKER 76530105

Dimensions (A) Outer Diameter 74 mm (E) Smallest Inner Ø 17 mm (F) Largest Diameter 78 mm (H) Total Height 76 mm (WEIGHT) Product Net Weight 0.29 Kg (O) UNF 3/4 inch (GASKET) Gasket 5
Call: 0985-843-778
CÁNH GẠT BƠM BECKER 900505

CÁNH GẠT BƠM BECKER 900505

Dimensions (B) Lenght 180 mm (D) Width 4 mm (H1) Height 55 mm BECKER U 2.165 BECKER U 4.165 UNTIL INDEX D BECKER U 4.165 FROM INDEX E
Call: 0985-843-778
CÁNH GẠT BƠM BECKER 900511

CÁNH GẠT BƠM BECKER 900511

Dimensions (B) Lenght 180 mm (D) Width 4 mm (H1) Height 55 mm BECKER U 2.165 BECKER U 4.165 UNTIL INDEX D BECKER U 4.165 FROM INDEX E
Call: 0985-843-778
CÁNH GẠT BƠM BECKER 900512

CÁNH GẠT BƠM BECKER 900512

Dimensions (B) Lenght 180 mm (D) Width 4 mm (H1) Height 55 mm BECKER U 2.165 BECKER U 4.165 UNTIL INDEX D BECKER U 4.165 FROM INDEX E
Call: 0985-843-778
CÁNH GẠT BƠM BECKER 901329

CÁNH GẠT BƠM BECKER 901329

Dimensions (B) Lenght 180 mm (D) Width 4 mm (H1) Height 55 mm BECKER U 2.165 BECKER U 4.165 UNTIL INDEX D BECKER U 4.165 FROM INDEX E
Call: 0985-843-778
CÁNH GẠT BƠM BECKER 901330

CÁNH GẠT BƠM BECKER 901330

Dimensions (B) Lenght 180 mm (D) Width 4 mm (H1) Height 55 mm BECKER U 2.165 BECKER U 4.165 UNTIL INDEX D BECKER U 4.165 FROM INDEX E
Call: 0985-843-778

Top

   (0)