Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Phòng Kinh Doanh

Phòng Kinh Doanh

Ms.Thúy 0985-843-778

Ms.Thúy 0985-843-778

Ms. Ái 0985-843-778

Ms. Ái 0985-843-778

Thống kê

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0

LỌC GIÓ BƠM LEYBOLD

mỗi trang
LỌC GIÓ LEYBOLD 71065713

LỌC GIÓ LEYBOLD 71065713

LỌC GIÓ LEYBOLD 71065713
Call: 0985-843-778
LỌC GIÓ LEYBOLD SV500B

LỌC GIÓ LEYBOLD SV500B

Dimensions (A) Outer Diameter 212 mm (C) Largest Inner Ø145 mm (E) Smallest Inner Ø145 mm (H) Total Height 164 mm (FLOW) Permissible Flow 900 m3/h (WEIGHT) Product Net Weight 0.61 Kg
Call: 0985-843-778
LỌC GIÓ LEYBOLD SV630B

LỌC GIÓ LEYBOLD SV630B

Dimensions (A) Outer Diameter 212 mm (C) Largest Inner Ø145 mm (E) Smallest Inner Ø145 mm (H) Total Height 164 mm (FLOW) Permissible Flow 900 m3/h (WEIGHT) Product Net Weight 0.61 Kg
Call: 0985-843-778
LỌC GIÓ LEYBOLD SV750B

LỌC GIÓ LEYBOLD SV750B

Dimensions (A) Outer Diameter 212 mm (C) Largest Inner Ø145 mm (E) Smallest Inner Ø145 mm (H) Total Height 164 mm (FLOW) Permissible Flow 900 m3/h (WEIGHT) Product Net Weight 0.61 Kg
Call: 0985-843-778
LỌC GIÓ LEYBOLD 71261508

LỌC GIÓ LEYBOLD 71261508

Dimensions (A) Outer Diameter 212 mm (C) Largest Inner Ø145 mm (E) Smallest Inner Ø145 mm (H) Total Height 164 mm (FLOW) Permissible Flow 900 m3/h (WEIGHT) Product Net Weight 0.61 Kg
Call: 0985-843-778
LỌC GIÓ LEYBOLD 71261318

LỌC GIÓ LEYBOLD 71261318

Dimensions (A) Outer Diameter 150 mm (C) Largest Inner Ø88 mm (E) Smallest Inner Ø88 mm (H) Total Height 222 mm (FLOW) Permissible Flow 431 m3/h (WEIGHT) Product Net Weight 0.64 Kg (GASKET) Gasket 3
Call: 0985-843-778
LỌC GIÓ LEYBOLD 71261298

LỌC GIÓ LEYBOLD 71261298

Dimensions (A) Outer Diameter 98 mm (C) Largest Inner Ø60 mm (E) Smallest Inner Ø60 mm (H) Total Height 70 mm (FLOW) Permissible Flow 57 m3/h (WEIGHT) Product Net Weight 0.18 Kg
Call: 0985-843-778
LỌC GIÓ LEYBOLD 71213334

LỌC GIÓ LEYBOLD 71213334

Dimensions (A) Outer Diameter 150 mm (C) Largest Inner Ø 88 mm (E) Smallest Inner Ø 88 mm (H) Total Height 222 mm (FLOW) Permissible Flow 431 m3/h (WEIGHT) Product Net Weight 0.84 Kg (GASKET) Gasket 3
Call: 0985-843-778
LỌC GIÓ LEYBOLD SV200

LỌC GIÓ LEYBOLD SV200

Dimensions (A) Outer Diameter 150 mm (C) Largest Inner Ø88 mm (E) Smallest Inner Ø88 mm (H) Total Height 222 mm (FLOW) Permissible Flow 431 m3/h (WEIGHT) Product Net Weight 0.64 Kg (GASKET) Gasket 3
Call: 0985-843-778
LỌC GIÓ LEYBOLD SV300

LỌC GIÓ LEYBOLD SV300

Dimensions (A) Outer Diameter 150 mm (C) Largest Inner Ø88 mm (E) Smallest Inner Ø88 mm (H) Total Height 222 mm (FLOW) Permissible Flow 431 m3/h (WEIGHT) Product Net Weight 0.64 Kg (GASKET) Gasket 3
Call: 0985-843-778
LỌC GIÓ LEYBOLD 71213293

LỌC GIÓ LEYBOLD 71213293

Dimensions (A) Outer Diameter 150 mm (C) Largest Inner Ø88 mm (E) Smallest Inner Ø88 mm (H) Total Height 222 mm (FLOW) Permissible Flow 431 m3/h (WEIGHT) Product Net Weight 0.64 Kg (GASKET) Gasket 3
Call: 0985-843-778
LỌC GIÓ LEYBOLD 71213324

LỌC GIÓ LEYBOLD 71213324

Dimensions (A) Outer Diameter 127 mm (C) Largest Inner Ø65 mm (E) Smallest Inner Ø65 mm (H) Total Height 125 mm (FLOW) Permissible Flow 168 m3/h
Call: 0985-843-778
LỌC GIÓ LEYBOLD SV100

LỌC GIÓ LEYBOLD SV100

Dimensions (A) Outer Diameter 128 mm (C) Largest Inner Ø64 mm (E) Smallest Inner Ø64 mm (H) Total Height 125 mm (FLOW) Permissible Flow 168 m3/h (WEIGHT) Product Net Weight 0.5 Kg
Call: 0985-843-778
LỌC GIÓ LEYBOLD SV65

LỌC GIÓ LEYBOLD SV65

Dimensions (A) Outer Diameter 128 mm (C) Largest Inner Ø64 mm (E) Smallest Inner Ø64 mm (H) Total Height 125 mm (FLOW) Permissible Flow 168 m3/h (WEIGHT) Product Net Weight 0.5 Kg
Call: 0985-843-778
LỌC GIÓ LEYBOLD 71213283

LỌC GIÓ LEYBOLD 71213283

Dimensions (A) Outer Diameter 128 mm (C) Largest Inner Ø64 mm (E) Smallest Inner Ø64 mm (H) Total Height 125 mm (FLOW) Permissible Flow 168 m3/h (WEIGHT) Product Net Weight 0.5 Kg
Call: 0985-843-778
LỌC GIÓ LEYBOLD SV40

LỌC GIÓ LEYBOLD SV40

Dimensions (A) Outer Diameter 98 mm (C) Largest Inner Ø60 mm (E) Smallest Inner Ø60 mm (H) Total Height 70 mm (FLOW) Permissible Flow 57 m3/h (WEIGHT) Product Net Weight 0.21 Kg
Call: 0985-843-778
LỌC GIÓ LEYBOLD 71046118

LỌC GIÓ LEYBOLD 71046118

Dimensions (A) Outer Diameter 98 mm (C) Largest Inner Ø60 mm (E) Smallest Inner Ø60 mm (H) Total Height 70 mm (FLOW) Permissible Flow 57 m3/h (WEIGHT) Product Net Weight 0.21 Kg
Call: 0985-843-778
LỌC GIÓ LEYBOLD SV40

LỌC GIÓ LEYBOLD SV40

Dimensions (A) Outer Diameter 98 mm (C) Largest Inner Ø 60 mm (E) Smallest Inner Ø 60 mm (H) Total Height 70 mm (FLOW) Permissible Flow 57 m3/h (WEIGHT) Product Net Weight 0.21 Kg
Call: 0985-843-778
LỌC GIÓ LEYBOLD 71046112

LỌC GIÓ LEYBOLD 71046112

Dimensions (A) Outer Diameter 98 mm (C) Largest Inner Ø 60 mm (E) Smallest Inner Ø 60 mm (H) Total Height 70 mm (FLOW) Permissible Flow 57 m3/h (WEIGHT) Product Net Weight 0.21 Kg
Call: 0985-843-778
LỌC GIÓ LEYBOLD SV16

LỌC GIÓ LEYBOLD SV16

Dimensions (A) Outer Diameter 65 mm (C) Largest Inner Ø 38 mm (H) Total Height 70 mm (FLOW) Permissible Flow 34 m3/h (WEIGHT) Product Net Weight 0.09 Kg
Call: 0985-843-778
LỌC GIÓ LEYBOLD SV25

LỌC GIÓ LEYBOLD SV25

Dimensions (A) Outer Diameter 65 mm (C) Largest Inner Ø 38 mm (H) Total Height 70 mm (FLOW) Permissible Flow 34 m3/h (WEIGHT) Product Net Weight 0.09 Kg
Call: 0985-843-778
LỌC GIÓ LEYBOLD UV25

LỌC GIÓ LEYBOLD UV25

Dimensions (A) Outer Diameter 65 mm (C) Largest Inner Ø 38 mm (H) Total Height 70 mm (FLOW) Permissible Flow 34 m3/h (WEIGHT) Product Net Weight 0.09 Kg
Call: 0985-843-778
LỌC GIÓ LEYBOLD 71040762

LỌC GIÓ LEYBOLD 71040762

Dimensions (A) Outer Diameter 65 mm (C) Largest Inner Ø 38 mm (H) Total Height 70 mm (FLOW) Permissible Flow 34 m3/h (WEIGHT) Product Net Weight 0.09 Kg
Call: 0985-843-778
LOC GIÓ 71065713

LOC GIÓ 71065713

LỌC GIÓ LEYBOLD 71065713
Call: 0985-843-778
LEYBOLD 71065713

LEYBOLD 71065713

LỌC GIÓ LEYBOLD 71065713
Call: 0985-843-778
LEYBOLD AIR FILTER 71065713

LEYBOLD AIR FILTER 71065713

LỌC GIÓ LEYBOLD 71065713
Call: 0985-843-778
LEYBOLD 71065713 AIR FILTER CARTRIDGE

LEYBOLD 71065713 AIR FILTER CARTRIDGE

LỌC GIÓ LEYBOLD 71065713
Call: 0985-843-778
CARTRIDGE 71065713

CARTRIDGE 71065713

LỌC GIÓ LEYBOLD 71065713
Call: 0985-843-778
AIR FILTER CARTRIDGE 71065713

AIR FILTER CARTRIDGE 71065713

LỌC GIÓ LEYBOLD 71065713
Call: 0985-843-778
FILTER 71065713

FILTER 71065713

LỌC GIÓ LEYBOLD 71065713
Call: 0985-843-778
VACUUM FILTER 71065713

VACUUM FILTER 71065713

LỌC GIÓ LEYBOLD 71065713
Call: 0985-843-778
LỌC GIÓ BƠM LEYBOLD 71065713

LỌC GIÓ BƠM LEYBOLD 71065713

LỌC GIÓ LEYBOLD 71065713
Call: 0985-843-778
Leybold SV 500 B

Leybold SV 500 B

Dimensions (A) Outer Diameter 212 mm (C) Largest Inner Ø145 mm (E) Smallest Inner Ø145 mm (H) Total Height 164 mm (FLOW) Permissible Flow 900 m3/h (WEIGHT) Product Net Weight 0.61 Kg
Call: 0985-843-778
Leybold SV 630 B

Leybold SV 630 B

Dimensions (A) Outer Diameter 212 mm (C) Largest Inner Ø145 mm (E) Smallest Inner Ø145 mm (H) Total Height 164 mm (FLOW) Permissible Flow 900 m3/h (WEIGHT) Product Net Weight 0.61 Kg
Call: 0985-843-778
Leybold SV 750 B

Leybold SV 750 B

Dimensions (A) Outer Diameter 212 mm (C) Largest Inner Ø145 mm (E) Smallest Inner Ø145 mm (H) Total Height 164 mm (FLOW) Permissible Flow 900 m3/h (WEIGHT) Product Net Weight 0.61 Kg
Call: 0985-843-778
LOC GIÓ 71261508

LOC GIÓ 71261508

Dimensions (A) Outer Diameter 212 mm (C) Largest Inner Ø145 mm (E) Smallest Inner Ø145 mm (H) Total Height 164 mm (FLOW) Permissible Flow 900 m3/h (WEIGHT) Product Net Weight 0.61 Kg
Call: 0985-843-778

Top

   (0)